Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

Μηνύματα
4.219
Reaction score
2.245
Πολλές φορές μιλάμε για τους ακτινικούς βραχιόνες και την διαφορετική γεωμετρία τους χρησιμοποιώντας λέξεις όπως κατά Stevenson, κατά Baerward κατά Lofgren και κατά κατασκευαστή. Αγοράζουμε ή κατεβάζουμε από το internet προτράκτορες και ρυθμίζουμε χωρίς να γνωρίζουμε τι πετυχαίνουμε με αυτή τη ρύθμιση. Μας αρκεί που βρήκαμε το σημείο που θα βιδώσουμε σφιχτά την κεφαλή.....Ακόμα χειρότερα πολλές φορές δοκιμάζομε έναν άλλο προτράκτορα και βλέπουμε ότι η ρύθμιση που είχαμε ήδη κάνει ήταν ¨λάθος¨. Μα είναι λάθος ο νέος μας προτράκτορας; Γιατί μας δείχνει να βιδώσουμε σε άλλο σημείο την κεφαλή; Και γιατί πρέπει να την στρέψω; Υπάρχει λάθος;
Αυτά θα προσπαθήσουμε να δούμε εδώ πιό πολύ για τους νέους στο χόμπι του βινυλίου αφού οι παλαιοί στο χόμπι πάνω κάτω τα γνωρίζουν.


Εν αρχή οι μηχανές κοπής των βινυλίων

Η κοπή των βινυλίων γίνεται με την παράλληλη μετατόπιση της κεφαλής κοπής από το εξωτερικό άκρου του δίσκου (που ορίζεται σε απόσταση 146.05mm από το κέντρο περιστροφής του) ως το εσωτερικό του (σε απόσταση 60.325mm κατά IEK standards από το κέντρο περιστροφής του) διαγράφοντας ακτίνα.Αυτή λοιπόν την κίνηση της κεφαλής κοπής της μηχανής καλείται να επαναλάβει και ο ακτινικός βραχίονας μας (μετά της κεφαλής/βελόνας στο άκρο του) για την ορθή αναπαραγωγή, πράγμα που φυσικά είναι αδύνατο εφόσον ο βραχίονας έχει ένα και μοναδικό σημείο στήριξης και διαγράφει τροχιά, (τόξο, και όχι ευθεία γραμμή) από τα 146.05mm ως τα 60.325mm.


Αυτή η ακτινική μετατόπηση της ακίδας προκαλεί παραμορφώσεις ανάλογες σε τιμές σε σχέση με την απόκλιση της προβολής της ακίδας στο επίπεδο του δίσκου με την εφαπτόμενη στο σημείο ανάγνωσης.

Εδώ έρχεται και η γεωμετρία του ακτινικού βραχίονα που με τον τρόπο σχεδιασής του προσπαθεί να μειώσει όσον το δυνατό λιγότερο τις παραμορφώσεις που προκαλούνται από τη παραπάνω απόκλιση.
Οι τεχνικές ευθυγραμμίσεων που είναι γνωστές σήμερα είναι τρεις.
 

Μηνύματα
4.219
Reaction score
2.245
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

ERIC LOEFGREN
Η τεχνική ευθυγραμμισής του έγινε γνωστή το 1938 με βάση τους δίσκους φωνογραφου και μετά από μελέτη περί παραμορφώσεων λόγο της ακτινικής κίνησης της βελόνας σε σχέση με την γωνία ανάγνωσης. « On the non-linear distortion in the reproduction of the phonograph records caused by angular deviation of the picup needle»

Σε αυτή την μελέτη αναφέρεται ότι η βελόνα δεν είναι πάντα εφαπτόμενη σε ορθή γωνία ως πρός το αυλάκι του δίσκου και ορίζει την ιδανική γωνία ανάγνωσης (off-set) με βάση δύο σημείων μηδενισμού.
Σαν σημεία μηδενισμού δε, ορίζει δύο σημεία που η βελόνα βρίσκεται εφαπτόμενη σε ορθή γωνία ως προς το αυλάκι, σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους ώστε η μέση τιμή παραμόρφωσης της ανάγνωσης ενός δίσκου να είναι η ελάχιστη δυνατή.
Αυτά τα σημεία μηδενισμού για ένα δίσκο 33 1/3 στροφών 12 ιντζών με βάση αυτή τη θεωρία είναι τα 70.3mm / 116.6mm


Εδώ μπορούμε να δούμε τα σημεία μηδενισμού κατά Loefgren σε έναν βραχίονα της Rega, τοποθετημένου 222mm σε απόσταση από το κέντρο περιστροφής του δίσκουΚαι εδώ την καμπύλη παραμόρφωσης βάση αυτής της τεχνικής ευθυγράμμισης


Το υπέρ σε αυτήν την τεχνική είναι η μέσου όρους μικρή παραμόρφωση σε όλη την ωφέλιμη ακτίνα του δίσκου με αντιδιαστολή την υψηλή στα πρώτα tracks και πολύ υψηλή στα τελευταία tracks του δίσκου.
 

Μηνύματα
4.219
Reaction score
2.245
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

BAERWALD H.G
Η τεχνική ευθυγραμμισής του έγινε γνωστή το 1941 σαν προέκταση της μελέτης του Loefgen (γνωστή και σαν τεχνική Loefren Α) όπου ορίζει και τον ιδανικό σχεδιασμό των πικάπ που ακολουθούμε ακόμα και σήμερα. «Analytic treatment of tracing error and notes on optimal picup design»
Σε αυτή τη μελέτη ορίζει σαν σημεία μηδενισμού 2 σημεία σε τέτοια απόσταση μεταξύ τους ώστε η τιμή παραμόρφωσης στην αρχή, στην μέση και στο τέλος του δίσκου να είναι η ίδια.
Αυτά τα σημεία μηδενισμού για ένα δίσκο 33 1/3 στροφών 12 ιντζών με βάση αυτή τη θεωρία είναι τα 66.00mm / 120.9mm
 

Μηνύματα
4.219
Reaction score
2.245
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

Εδώ βλέπουμε τα σημεία μηδενισμού κατά Baerwald στον ιδιο βραχίονα της RegaΚαι εδώ βλέπουμε την καμπύλη παραμόρφωσης βάση αυτής της τεχνικήςΤο υπέρ σε αυτή την τεχνική ευθυγράμμισης είναι ή συμμετρική παραμόρφωση σε τρείς κορυφές στην ωφέλιμη ακτίνα του δίσκου (αρχή, μέση, τέλος) με κατά τη λίγο υψηλότερη αυτού του μέσου όρου
 

Μηνύματα
4.219
Reaction score
2.245
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

STEVENSON J.K
Είναι η νεότερη τεχνική ευθυγράμμισης και έγινε γνωστή το 1966. Ορίζει τον ιδανικό σχεδιασμό του βραχίονα ανάγνωσης που ακολουθούμε ακόμα και σήμερα και στις ενεργές μάζες των βραχιόνων. «Design and mounting of arms for minimum distortion due to lateral tracing error»
Σε αυτή την μελέτη ορίζει ένα σημείο μηδενισμού στο τέλος του δίσκου λόγο της συμπίεσης πληροφορίας και ένα με βάση Loefgren στο εξωτερικό του.
Αυτά τα σημεία μηδενισμού για ένα δίσκο 33 1/3 στροφών με βάση την θεωρία του είναι τα 60.325mm / 117.417mm
 

Μηνύματα
4.219
Reaction score
2.245
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

Εδώ τα σημεία μηδενισμού κατά Stevenson στον Rega
Και εδώ η καμπύλη παραμόρφωσης βάση αυτής της τεχνικής
Το υπέρ σε αυτή την τεχνική είναι η χαμηλή παραμόρφωση στα τελευταία tracks του δίσκου όπου είναι και η δυσκολότερη ωφέλιμη ακτίνα ανάγνωσης λόγο πυκνότητας πληροφορίας με κατά την αυξημένη παραμόρφωση του μέσου όρου και της αρχής / μέσου του δίσκου


Ο κατασκευαστής με την σειρά του ακολουθεί ήτε κατά πόδας ήτε κατά προσέγγιση κάποια τεχνική ευθυγράμμισης όπως οι παραπάνω. Στην περιπτωσή μας ο Rega είναι κατά προσεγγίση Stevenson

 

Μηνύματα
4.219
Reaction score
2.245
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

Το ποιά τεχνική ευθυγραμμίσεως θα ακολουθήσουμε (εκτός κατασκευαστού) εξαρτάται καταρχήν από την δυνατότητα μεταβολής του off-set και της υπερκρέμασης που έχουμε με την συγγεκριμένη κεφαλή και κατά δεύτερον του τύπου της βελόνας της κεφαλής μας.
Σημειωτέον ότι η ελαχιστοποίηση του σφάλματος ανάγνωσης πρέπει να επιδιώκεται πάντα, ανεξαρτήτως του είδους της ακίδας. Βέβαια, μια υπερελλειπτική ακίδα μπορεί να είναι πιο αποκαλυπτική, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν πειράζει, αν αφήσουμε αρύθμιστο ένα πικάπ με σφαιρική ακίδα.


Μερικές συμβουλές στους νέους φίλους του βινυλίου

Ποτέ μην επιχειρείτε ρύθμιση "κατά προσέγγιση" σε περίπτωση που η κεφαλή σας δεν μπορεί λόγο κατασκευής να στέψει ή να υπερκρεμάσει εντός του shell σας στις επιθυμητές τιμές.
Οι παραμορφώσεις που θα λάβετε με μία "κατά προσέγγιση ευθυγράμμιση" θα είναι κατά πολύ περισσότερες.

Εαν κάνετε download προτράκτορες από το internet φροντίστε να είσαστε σίγουροι για την κλίμακα που εκτυπώνεται. Συνήθως για βοήθεια υπάρχει ένα rule συγγεκριμένου μήκους πάνω σε αυτόν που με ένα χάρακα μπορείτε να βεβαιώσετε.
Μεγάλη προσοχή στην οπή που θα ανοίξετε για το spindle. Να είναι ακριβώς πάνω στο σχέδιο και να μην έχει περιθώρια όταν τοποθετηθεί. (Προσπαθήστε να αγκαλίαζει το spindle). Εάν μπορείτε κολλήστε την εκτύπωση σε χαρτόνι ή εκτυπώστε σε χοντρό χαρτί.

Αποφύγετε ρυθμίσεις που χρειάζονται στρέψη της κεφαλής στο shell όταν δεν έχετε ¨οπτική¨ επαφή του κελύφους της ή όταν το κέλυφος δεν είναι ορθογώνιο. Μην υποθέτετε που "μπορεί" να είναι.

Μην αγοράζετε προτράκτορες "ενός σημείου" εάν ο βραχιονάς σας δεν έχει ένδειξη για το ακριβή σημείο περιστροφής του. Μην το υποθέτετε, η απόκλιση στους σημειακούς έχει να κάνει και με την υπερκρέμαση αλλά και με το off-set.

Ρυθμίζετε πάντα με το επιθυμητό βάρος ανάγνωσης, χωρίς antiskating.

Χρησιμοποιείστε μεγενθυτικό φακό για να βλέπετε καλά.

Προσπαθήστε η ρυθμισή σας να είναι όσο το δυνατόν ακριβής.

Βεβαιώστε τις ρυθμίσεις σας με ένα test record

Καλή τύχη
 

Μηνύματα
10.557
Reaction score
7.246
ΜΠΡΑΒΟ, δε το διάβασα ακόμα (άσχετα αν δεν έχω πικάπ) θα το διαβάζω σίγουρα το βράδυ και θα το προτείνω και σε κάτοχο MK2.

Α, και για να μην ξεχνιόμαστε,

 

Μηνύματα
2.626
Reaction score
1.064
Πολύ όμορφο και κατατοπιστικό θέμα !

Εγώ λέω να χρησιμοποιήσω το μαμά , αυτό δηλαδή:

http://www.vinylengine.com/library/technics/overhang-gauge.shtml

Αλήθεια αν ρυθμίσω την κεφαλή με το απο πάνω μαραφέτι , θα ταιργιάζουν ( θεωρητικά ) με το Arc Protractor αυτό ???

http://downloads.nakedresource.com/download_centre/index.php?technics_baerwald_arc_protractor.pdf
 

Κυριακου Γιαννηs

"Επαγγελματίας"
Μηνύματα
6.693
Reaction score
5.193
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

Μπραβο Γιωργο για το θεμα που ανοιξες!:446:
Το βραδυ και εγω θα το διαβασω με ησυχια.
 

Μηνύματα
4.219
Reaction score
2.245
Απάντηση: Re: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

Πολύ όμορφο και κατατοπιστικό θέμα !

Εγώ λέω να χρησιμοποιήσω το μαμά , αυτό δηλαδή:

http://www.vinylengine.com/library/technics/overhang-gauge.shtml

Αλήθεια αν ρυθμίσω την κεφαλή με το απο πάνω μαραφέτι , θα ταιργιάζουν ( θεωρητικά ) με το Arc Protractor αυτό ???

http://downloads.nakedresource.com/download_centre/index.php?technics_baerwald_arc_protractor.pdf
Το "μαμά" gauge alignment tool της Technics για τον EPA-120 βραχιονά της θα σου δώσει ευθυγράμμιση κατά DIN standards και όχι κατά ΙΕΚ. Η διαφορά αυτών των δύο standards έγκειτε στο τέλος του δίσκου.

Κατά DIN ορίζεται στα 57.5mm και κατά ΙΕΚ στα 60.325mm.
Τα βινύλια μας 33 1/2 - 12inz είναι κατά ΙΕΚ standards με πέρας της πληροφορίας τα 60.325mm

Η παραμόρφωση που θα λάβεις μετά την ορθή ευθυγράμμιση με βάση το gauge aligmnent tool της technics θα είναι ως εξής:O ARC που θέλεις να ρυθμίσεις είναι κατά Baerwald. Δεν ταιρίαζουν τα σημεία μηδενισμού του με αυτά του gauge tool.

Η γεωμετρία του EPA-120 είναι πιο κοντά σε Stevenson, χωρίς να αποκλείεται και η ρυθμισή του βάση Baerwald (εάν και εφόσον το headshell επιτρέπει αυτή τη ρύθμιση της κεφαλής μας)
 


Μηνύματα
20.105
Reaction score
14.480
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

Γιώργο μπράβο πολύ καλό και κατατοπιστικό το θέμα.Σίγουρα θα βοηθήσει πολλούς εδω
μέσα.
Να πω και εγω οτι εχω κατεβάσει τον κατά baerwold προτράκτορα για το sl, και είναι αδύνατο να ρυθμιστεί η κεφαλή επάνω στο shell, με τις οδηγίες που δίνει ο τύπος.
Δλδ αρχικά να ακολουθεί η κεφαλή το τόξο , ολόκληρο απο εξω προς τα μέσα, και μετά να ρυθμιστεί η παραλληλία στα δυο σημεία, outer- inner.
Και ο geomiat, που το δοκίμασε ,μου είπε ακριβώς το ιδιο πράγμα. Δλδ οτι το τόξο είναι αδύνατο να το ακολουθήσει η κεφαλή απο την αρχή εως το τέλος.
Εντάξει η παραληλία σε δυο σημεία έρχεται εύκολα , αλλά οχι και το τόξο.
Κάποια ιδέα?
 

Μηνύματα
10.557
Reaction score
7.246
Διάβασα και κατέληξα στο ότι αν είχα MK2, θα προτιμούσα να ρυθμίσω κατά baerwold. Θα είχα τότε και τη μικρότερη μέγιστη παραμόρφωση (0.619%), αλλά και μικρή μέση (0.403%).

Τί σημαίνει ότι "Η γεωμετρία του EPA-120 είναι πιο κοντά σε Stevenson"; Αφού η μέθοδος κατά Stevenson έχει και μεγάλη μέγιστη παραμόρφωση (0.756%) και μεγάλη μέση (0.495%). Και μάλιστα, κακά τα ψέμματα σε ένα δίσκο τα καλύτερα τραγούδια είναι τα πρώτα, στην άκρη του δίσκου, εκεί θα ήθελα να έχω πολύ μικρή παραμόρφωση.

Γιατί ο βραχίονας του MK2 έχει τη γεωμετρία που έχει;
 

Μηνύματα
4.219
Reaction score
2.245
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

@ John
O EPA-120 με αυτό το headshell είναι σχεδόν αδύνατο να ρυθμιστεί κατά Baerwald. Για να βρεθούν τα σημεία μηδενισμού κατά Baerward θέλει υπερκρέμαση 17.817mm και οff-set 23.66 μοίρες. Ακόμα και εάν μπορείς να επεκτείνεις το ενεργό μήκος του βραχίονα στα 233mm (σύροντας την κεφαλή πιό μπροστά στα slots του headshell) είναι σχεδόν απίθανο να μπορέσεις να την στρέψεις κατά 1.66 μοίρες εντός του headshell. (δεδομένου ότι έχει fixed off-set 22 μοίρες)
Η καλύτερη επιλογή είναι κατά Stevenson στον EPA-120.

@ Πέτρο
Τα ίδια όπως παραπάνω και σημείωσε ότι οι παραμορφώσεις που έδωσα σαν παράδειγμα είναι ΜΟΝΟ για τον βραχίονα της REGA. O κάθε βραχίονας δίνει διαφορετικές τιμές παραμορφώσεων κατά Stevenson, Barwald και Loefgren ακολουθώντας όμως την βασική θεωρία τους.

Loefgren : Μικρότερη μέσου όρου / υψηλή στα άκρα
Baerwald : Ισότιμη στις κορυφές
Stevenson : Μικρότερη στο τέλος / υψηλή στην αρχή-μέση
 

Μηνύματα
107
Reaction score
36
Ένα ευχαριστώ κι από 'μένα στον GeoVaz για την απλή αλλά κατατοπιστικότατη παρουσίαση ενός θέματος που τυχαίνει με απασχολεί τις τελευταίες μέρες :107:
 

Μηνύματα
20.105
Reaction score
14.480
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

Eυχαριστώ γιώργο , και εγω αυτό είδα , και ρύθμισα κατα stevenson.
 

Μηνύματα
10.557
Reaction score
7.246
Δηλαδή με λίγο "πείραγμα" του headshell, λίμες τρυπάνια και τα ρέστα, κάτι μπορούμε να κάνουμε για να την στρέψουμε κατά 1.66 μοίρες. Ή αλλιώς άλλο headshell.
 

Manos58

εγχειρισμένη
Μηνύματα
17.047
Reaction score
12.609
Απάντηση: Γεωμετρία ακτινικών βραχιόνων και τεχνικές ρυθμίσεων

Λιμες και τρυπανια...........
Σιγα μην βαλλεις και καμμια βαριοπουλα.
Δεν νομιζω οτι τετοια μεταχειριση αντεχεται απο τα headshell των πικαπ.
Ασε που ειμαι περιεργος πως διαολο θα μετρησεις 1.66°
Ρυθμισε με αλλο προτρακτορα και μην ψαχνεις ψιλλους στ'αχυρα.
Φιλικα παντα
 

Μηνύματα
10.557
Reaction score
7.246
Επαναλαμβάνω, δεν έχω πικάπ! Θεωρητικά ρωτάω επειδή είμαι φιλομαθής και θέλω να ξέρω τι συμβαίνει και να μπορώ να στέκομαι σε μια ανάλογη συζήτηση.
 


Staff online

  • abcd
    Πρώην Διοικητής ο τροπαιοφόρος
  • Zizik
    Lust 4 Powah!

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Threads
160.171
Μηνύματα
2.517.264
Members
36.080
Νεότερο μέλος
Risen Beats
Top