Ιfi neo stream.....


Ultra Audio

Επαγγελματίας
Μηνύματα
3.121
Reaction score
1.530

Sweet streams

The latest device to join iFi’s mid-level NEO Series is a music streamer/DAC that delivers class-leading versatility and performance
Southport, England – Digital streaming is now the primary method by which music is consumed, whether from online services or locally stored files. There are various ways to invite network music streaming into one’s home, from Wi-Fi-equipped smart speakers that can cost less than £50, to more expensive all-in-one streaming systems, to multi-component separates systems. As with physical formats like CD and vinyl, building a system from well-chosen separates – for example, matching a music streamer with an amp and a pair of speakers – will achieve the best sound quality.

iFi’s new NEO Stream is built from the ground up to deliver optimal versatility and sonic performance. It combines the latest version of iFi’s exceptional network streaming engine with a superbly engineered DAC stage; combine it with the amp and speakers of your choice and it will deliver a level of audio streaming performance previously unattainable without spending much more than its £1,299 price tag. (US$1299, €1299)
The NEO Stream is distinctly different from other music streamers on the market, thanks to its clean-sheet design and raft of proprietary tech. Most manufacturers ‘buy in’ streaming platforms and hardware to incorporate in their music streamers; this means there is little to choose between them in terms of functionality and performance. Some tie you down to a ‘walled garden’ approach, limiting you to a specific control app and/or partnering equipment. The NEO Stream completely removes these limitations, both functionally and sonically. It’s the ideal streamer for passionate music lovers who want to access their music through their choice of control app or music platform, and always experience exceptional sound quality, without the exorbitant price tags of other high-end streamers.

NEO by name – and by nature
The NEO Stream is the second device to join the NEO Series – iFi’s mid-level mains-powered range for home use, sitting between the ZEN Series and Pro Series. The name ‘NEO’ was chosen because the first device in the series, the NEO iDSD, featured an all-new design and several features new to its product category. The NEO iDSD – a DAC/headphone amp with USB, S/PDIF and Bluetooth connectivity – remains current, but while it may be tempting to assume the NEO Stream is a NEO iDSD with a streaming module added and the headphone amp removed, this assumption would not be accurate.
The NEO Stream’s desktop-size chassis and aluminium casework clearly resembles the NEO iDSD. But while its circuitry builds on existing iFi designs, its internal architecture and attendant attributes are unlike anything else on the market. This is a new kind of music streamer, built by passionate enthusiasts, expressly for passionate enthusiasts..


Open-source architecture – audio streaming unleashed
Many audio streaming devices lock users into a specific platform. That is not necessarily a problem, assuming the facilities on offer are in line with the user’s requirements and they are happy with the interface. But, if they want to select their preferred streaming platforms and apps without restriction, with the ability to adapt and evolve as requirements change, a device with an open-source architecture offers clear advantages.
iFi has developed its own streaming engine, purpose built to deliver flexibility and performance. Its open-source nature, built on a powerful quad-core ARM Cortex processor and Linux-based operating system, enables it to evolve over time, whilst ensuring users are not locked into a specific platform. You choose the way you want stream, select your favourite app or streaming platform, and rest assured that music will be delivered at the highest possible sound quality, however your system is configured.
Crucially, iFi’s streaming engine has been designed from the ground up for the sole purpose of high-quality audio streaming. The hardware has been built to deliver the best possible sound quality, working in harmony with iFi’s in-house software development. From the device drivers, to the kernel (the heart of the operating system), to the shell (which interfaces with the kernel), to the applications and the user interface, everything is fully optimised for seamless operation and excellent sonic performance.
The firmware at the heart of this bespoke streaming engine was first utilised in the ZEN Stream – a ‘streaming transport’ that launched in 2021 – and has evolved significantly since. ZEN Stream users have already benefitted from updates to improve performance and functionality; the NEO Stream combines the latest version of this firmware with enhanced hardware to deliver something truly special.

Superb sound, no matter how you stream
There are multiple ways in which the NEO Stream can interface with online streaming services or music stored on your local network, and thanks to the NEO Stream’s open-source architecture these will expand over time. Here are some of the options provided at launch:

  • Roon Ready
The Roon platform has become the standard-bearer for high-quality digital music management and streaming, thanks to a great interface, strong flexibility and high-quality sound. The NEO Stream has Roon Ready certification, which means it’s ready to slot straight into a Roon audio environment and work seamlessly with Roon software.
  • DLNA/UPnP
Any DLNA/UPnP-compatible streaming app (for example: BubbleUPnP, mconnect, Audirvana and so on) can be used to control the NEO Stream and access audio content from online services and DLNA-certified network storage devices.
  • Integrated Tidal Connect and Spotify Connect
Users of these hugely popular online music services can stream directly from the Tidal and Spotify apps – simple, seamless and effective.
  • Apple AirPlay
Integrated Airplay ensures easy streaming from Apple devices.
  • NAA operation
The NEO Stream can operate as an NAA (Network Audio Adapter) in conjunction with Sygnalist HQPlayer software – favoured by many serious music streaming enthusiasts. This means it can direct packets of audio data received over Wi-Fi or Ethernet cable straight to the connected DAC without applying processing.
  • Streaming from local storage with Stream-iFi app
iFi’s ‘Stream-iFi’ app is simple tool to aid initial set-up of the NEO Stream and initiate streaming from local storage devices – a NAS drive, for example.
Ultra-resolution digital audio
The NEO Stream can be used in two ways: connect to an amp and speakers via the onboard DAC stage and analogue outputs, or connect one of the available digital outputs to an external DAC. In the latter mode, the NEO Stream acts as a ‘streaming transport’ or ‘network bridge’, like the ZEN Stream but with a higher level of ‘ultra-resolution’ performance.
Whether the onboard DAC is engaged or not, the NEO Stream’s hi-res audio support is state-of-the-art: PCM data to 32-bit/768kHz, all levels of DSD up to DSD512, and single- and double-speed DXD. Remarkably, this level of hi-res audio is not only supported over the LAN and USB cable inputs but over Wi-Fi too. (A stable, full-strength 5GHz Wi-Fi signal is required for 384kHz PCM, DSD256 and above.)
MQA – the hi-res streaming technology, as used by Tidal’s ‘HiFi Plus’ tier – is comprehensively supported, with full decoding of MQA files up to 384kHz. This means that the full ‘three unfold’ decoding process can be performed internally, as opposed to only the final unfold in the manner of an MQA ‘renderer’. When the digital outputs are used to connect an external MQA-supporting DAC, both MQA passthrough and ‘first unfold’ are supported. 

Ultra Audio

Επαγγελματίας
Μηνύματα
3.121
Reaction score
1.530
Custom DAC stage for exceptional sound

The NEO Stream’s integral DAC stage is based around a Burr-Brown chipset that iFi uses extensively, selected for its natural-sounding ‘musicality’ and True Native architecture. iFi’s experience with this IC means it knows how to make the most of it; but whilst intrinsic to the resulting sound, the creation of an exemplary DAC stage involves much more than the selection of a particular DAC chip.

One such critical component is the XMOS chip that iFi uses to process audio data received over the digital inputs. The NEO Stream incorporates a 16-core XMOS microcontroller, programmed by iFi’s
in-house team to optimise sound quality and ensure a perfect partnership with the Burr-Brown DAC.

Thanks to the DAC chip’s four-channel True Native design, PCM and DSD take separate pathways and remain ‘bit-perfect’ in their direct-native form, right through to analogue conversion. In the case of DSD, there is no conversion to PCM or application of multi-bit processing – this is unusual and makes the NEO Stream an excellent choice for DSD purists.Well connected. And then some…

The NEO Stream offers a connectivity array that is unique in a network music streamer at its price, both in breadth and specification, providing unparalleled versatility across a range of system configurations.

Inputs

Dual-band Wi-Fi reception (2.4GHz and 5GHz) with 802.11a/b/g/n/ac support
Gigabit Ethernet (LAN) – 1x RJ45; 1x M12; 1x Optical LAN (see below for more information)
2x USB-A (USB2.0 and SuperSpeed USB3.0 supported)
1x USB-C system update port (OTA – Over The Air – updates also available)
Outputs

Analogue – 1x stereo RCA; 1x 4.4mm balanced
Ultra-res digital (PCM 768kHz, DSD512) – 1x HDMI-I2S; 1x USB-A (USB3.0)
Hi-res S/PDIF digital (PCM 192kHz) – 1x optical; 1x coaxial; 1x AES/EBU

Optical LAN – for the clearest view of the music

For those connecting to their network router via cable rather than relying on Wi-Fi, the NEO Stream includes a unique option alongside its RJ45 and M12 ports – optical LAN. This is iFi’s own technology and it works by connecting an OptiBox transceiver to the router, and the NEO Stream to the OptiBox via an optical cable – both the OptiBox and cable are included with the NEO Stream.

Optical LAN delivers the highest quality digital audio connection possible between the router and the streamer, enabling ultra-fast data speeds of up to 10Gbps and bit-perfect transmission of ultra-resolution audio, with minimal degradation across distances of up to 1km. The LAN signal from the router is regenerated, reclocked and rebalanced by the OptiBox; true galvanic isolation is applied, with zero parasitic capacitance and inductance.Come on, heal the noise

From the digital inputs to the true-differential balanced analogue output stage, the NEO Stream has been painstakingly engineered to remove noise and distortion from the audio signal. The USB ports – both input and output – benefit from iFi’s ANC II active noise cancellation; similarly, the S/PDIF outputs incorporate iPurifier technology. The digital signal is regulated by the latest version of iFi’s femto-precision GMT (Global Master Timing) clock circuitry to eradicate jitter – an insidious form of digital distortion. Even the two-inch retina-grade TFT display boasts SilentLine design, ensuring it generates no electrical noise to interfere with the audio signal.

Carefully chosen circuit components include discrete, high-grade surface-mounted devices such as TDK C0G multilayer ceramic capacitors and inductors from Taiyo Yuden and Murata. These are more costly than commonly used equivalents, but class-leading qualities such as low ESR (Equivalent Series Resistance), high linearity and low noise pay great dividends in terms of sound quality.

Voltage regulators with high PSRR (Power Supply Rejection Ratio), low idle current and low dropout are used, together with a synchronous 1.2MHz high-speed power supply controller which improves filtering efficiency and ensures power supply noise is vanishingly low. This couples with iFi’s iPower 2 AC/DC adapter, which engenders significantly less noise than other similar devices owing to ANC II technology and is included with the NEO Stream (£69 when sold separately).

All this attention to detail contributes to the NEO Stream’s pure, distortion-free performance. To the ear, this translates as more clarity and texture, and a more dynamic and engaging performance – quite simply, you hear more of the music, just as the artist intended.
 


Σταύρος Λαγκαδιανός

Το αγοράκι με τα σπίρτα
Μηνύματα
6.781
Reaction score
20.958
M12 ports – optical LAN. This is iFi’s own technology and it works by connecting an OptiBox transceiver to the router, and the NEO Stream to the OptiBox via an optical cable
Θα μπορούσατε να δώσετε λίγες παραπάνω λεπτομέρειες επ' αυτού? Τι διαφορετικό προσφέρει από το κλασικό έθερνετ και γιατί κάποιος θα το προτιμούσε? Ευχαριστώ.
 

Ultra Audio

Επαγγελματίας
Μηνύματα
3.121
Reaction score
1.530
Είναι κάτι που μόλις κυκλοφόρησε, η εταιρεία δίνει τα κάτωθι δεδομένα, όσο αφορά το σκέλος της ερώτησης γιατί κάποιος θα το προτιμούσε?
Θα το προτιμούσε αν παρείχε καλύτερη ηχητική απόδοση, βάσει της τεχνολογίας που έχει αναπτύξει η iFI Audio και πάρα πολύ εύκολα μπορεί να δοκιμαστεί επί του πεδίου αφού μπορεί να γίνουν και οι 2 συνδέσεις και να επιλέξετε την καλύτερη.

.

Unique optical LAN
Connecting to your network router via cable rather than relying on Wi-Fi? The NEO Stream includes a unique option alongside its RJ45 and M12 ports – optical LAN. This is our own technology. Connect the OptiBox transceiver to the router, and the NEO Stream to the OptiBox via an optical cable. Both the OptiBox and cable are included.

Benefit from the highest quality digital audio connection possible between the router and the streamer.

  • Ultra-fast data speeds of up to 10Gbps
  • Bit-perfect transmission of ultra-resolution audio
  • Minimal degradation across distances of up to 1km
The LAN signal from the router is regenerated, reclocked and rebalanced by the OptiBox; true galvanic isolation is applied, with zero parasitic capacitance and inductance.


Θα μπορούσατε να δώσετε λίγες παραπάνω λεπτομέρειες επ' αυτού? Τι διαφορετικό προσφέρει από το κλασικό έθερνετ και γιατί κάποιος θα το προτιμούσε? Ευχαριστώ.
 

Ultra Audio

Επαγγελματίας
Μηνύματα
3.121
Reaction score
1.530
Να αναφέρουμε και μία ευχάριστη έκπληξη σχετικό με το NEO-STREAM, στην χώρα μας, θα προσφέρεται με το τροφοδοτικό iPower X , σε αντίθεση με το αρχικό press release που συμπεριλάμβανε το απλούστερο iPower2.

Σύντομα αναμένονται τα πρώτα NEO-STREAM.

.
E55B6C74-49A7-4DB6-BEE1-F8337D93B017.png
 


Ultra Audio

Επαγγελματίας
Μηνύματα
3.121
Reaction score
1.530
Και μία σημαντική σημείωση, το ΝΕΟ STREAM , περιλαμβάνει και ψηφιακή έξοδο hdmi I2S .
 


Ultra Audio

Επαγγελματίας
Μηνύματα
3.121
Reaction score
1.530
“If you’re just using your computer to stream, give this a try. I think you will see a huge increase in sound quality in your system. I also like that this has some filters you can choose to fine-tune your system.” 👏🏼

You can watch the full review here 👇🏼

93946DAB-184E-47D5-8259-D6663C72E0FF.jpeg

 


Staff online

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Threads
166.853
Μηνύματα
2.715.816
Members
37.135
Νεότερο μέλος
aris_k
Top