Τύφλα να χει το...Dirac (διόρθωση απόκρισης δικαναλικού)

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
15.062
Reaction score
46.838
Είμαστε λοιπόν κλασσικοί δικαναλικοί χρήστες και θέλουμε να διορθώσουμε την απόκριση χωρίς να καταφεύγαμε σε πολυκαναλικούς επεξεργαστές ή γνωστές λύσεις που θα μας δημιουργούσαν ενδοιασμούς με την κατασκευή και τους όρους ένταξης σε δεδομένο setup.

Τι θα χρειαζόταν να έχουμε :

- Ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επεξεργασία των δεδομένων.Κατά προτίμηση σε περιβάλλον Windows για τη βασική εργασία,της οποίας όμως οι καρποί θα είναι τροφοδοτήσιμοι σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.Εννοείται βαθμονομημένο USB μικρόφωνο και REW και μερικά ακόμα νομίμως διαθέσιμα δωρεάν προγράμματα στα οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω.

- Ψηφιακό αναπαραγωγό ή διαμετακομιστή αρχείων φέροντα ενσωματωμένη μηχανή Συνέλιξης.Η τελευταία θα τροφοδοτείται με αρχεία από ιδιαίτερες Κρουστικές Αποκρίσεις αντιστοιχούσες στη δική μας ενιαία οντότητα ηχείων-χώρου και τις οποίες θα έχουμε συνθέσει εμείς οι ίδιοι.

- Ενεργό κροσάρισμα με όμοια sub,κατά προτίμηση καθένα συνδεδεμένο με το δικό του δορυφόρο,όπως γίνεται σε home studio διατάξεις.Αυτό γίνεται δια λόγους απλοποίησης στη διαρρύθμιση του setup,κατά τρόπον ώστε να γίνεται πιο βατή η διαχείριση της απόκρισης για την περαιτέρω διόρθωση.Η μέθοδός μας βασίζεται στο τέχνασμα να εξεταστεί το σύνολο δορυφόρου-sub ως ενιαίο ηχείο πλήρους φάσματος χωρίς να εκτελεί διαχείριση χαμηλού ανάμεσα σε διαφορετικά κανάλια - όπως θα έκαναν τα προγηγμένα λογισμικά της αγοράς.Και φυσικά να διατίθεται ωφέλιμη ενέργεια υπό ισοδύναμους όρους για κάθε κανάλι κατά την ισοστάθμιση στις πρώτες οκτάβες.

- Όσο δυνατόν πιο τακτοποιημένη αρχική χωροταξία του setup.Είμαστε υποβαθμισμένοι από χέρι κάθε φορά που καλούμαστε να διορθώσουμε εκ των υστέρων ανισορροπίες στησίματος που θα μπορούσαν να έχουν διευθετηθεί προτού ξεκινούσε οποιαδήποτε διαδικασία διόρθωσης.

- Διάθεση για συστηματική ενασχόληση και υπομονή.Δεν αναμένουμε να γινόταν ΄΄άπαικτο΄΄ ένα setup που δεν θα μας έκανε να νιώθουμε άνετα εξαρχής.Κανένα λογισμικό δεν θα έκανε λ.χ. τα Harbeth να έπαιζαν σαν...ATC ούτε και ν'άλλαζε άρδην τις εγγενείς ηλεκτρομηχανικές ιδιότητες σε σύνολα μεγαφώνων-καμπινών.Αυτό που μπορεί είναι να βοηθούσε δεδομένο σύνολο να έπιανε τη βέλτιστη προβλεπόμενη απόδοση μέσα σε τυπικό οικιακό χώρο με όλα τα τρωτά που αυτός συνεπάγεται.

Ο ίδιος δεν θα έμπαινα καν σε κόπο να διορθώσω ένα setup που δεν θα με συγκινούσε δεόντως ακόμα και στο...αδιόρθωτο στάδιο.


Τι δεν θα χρειαζόταν :

- Βινυλιοσύστημα...Θεωρώ άτοπη την επεξεργασία βινυλιακού σήματος με παραμονή σε αμιγές αναλογικό πεδίο.Η αναγκαία αναλογικοψηφιακή (ADC) μετατροπή δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς σε πολλούς παραδοσιακούς χρήστες και περαιτέρω διατυπώσεις για τους αποφασισμένους.Ο ίδιος προτείνω - εφόσον θα μας ενδιέφερε τόσο πολύ - την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά τη διαχείριση σήματος σε αμιγές ψηφιακό πεδίο και μόνο ύστερα από επιτυχή έκβαση στο ψηφιακό σήμα ν'ασχολούμαστε με επεμβάσεις σε βινυλιακή έξοδο σήματος.Ή απλώς να προμηθευόμασταν ένα miniDSP SHD.

- Αλλαγή προενισχυτή ή παρεμβολή στην προενισχυτική έξοδο σταδίων επεξεργασίας με αμφισβητούμενη ποιότητα από τους παραδοσιακούς ακροαματικόφιλους λόγω υλικών και προδιαγραφών τους.

Πρώτο στάδιο,διασφαλίζουμε αξιόπιστες συνθήκες κατά τη λήψη των μετρήσεων που θα επεξεργαστούμε.
Βεβαιωνόμαστε ότι το μικρόφωνο στην αρχικά προβλεπόμενη θέση μέτρησης θα ισαπέχει με προσέγγιση χιλιοστού από το ορισμένο σημείο αναφοράς στο εκάστοτε ηχείο που είναι συνήθως το κέντρο του tweeter.Εξίσου μικρορυθμισμένη και η κλίση καθενός ηχείου.Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποστασιόμετρο laser ή σημαδεμένο σπάγκο χωρίς ενδοτικότητα.

Κατόπιν πάμε στο χωρίο Preferences υποενότητα Analysis του REW και ορίζουμε Use Acoustic Timing Reference στο Impulse Response Calculator ώστε η παράθεση της Κρουστικής Απόκρισης ως προς την αρχική θέση μικροφώνου να γινόταν σε κάθε μέτρηση με σταθερό χρονικό σημείο αναφοράς ανεξάρτητα από το βαθμό latency που θα προσέθεταν άλλοι κρίκοι της αλυσίδας συμπεριλαμβανομένου και του υπολογιστή.Αυτό θα εξασφάλιζε επίσης συμβατότητα ανάμεσα σε μετρήσεις πραγματοποιημένες σε διαφορετικές συνεδρίες.

Στο ίδιο χωρίο κάνουμε και Add Frequency Dependent Window (FDW) με πλάτος παραθύρου ίσο προς 15 κύκλους.Μια τέτοια τιμή θα ισοδυναμεί με 150 - 15 και 1,5 msec σε ύψος 100 - 1000 και 10000 Hz αντιστοίχως.Αυτό καθορίζει το εύρος φασικής ανάλυσης που θα έχει η μέτρηση στο πεδίο του χρόνου και πόση χρονική πληροφορία θα συμψηφίζεται για την εξαγωγή ενός μέσου όρου.Επειδή κιόλας κατά τη μετέπειτα επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα εφαρμόζονται FDW κατ'επιλογήν,είναι επίσης χρήσιμο να ορίζεται κατά τις λήψεις.

Ανάλογος συμψηφισμός της πληροφορίας στο πεδίο της συχνότητας επιτυγχάνεται χάρη σε πολλαπλές λήψεις με τη θέση μικροφώνου μετακινούμενη - για μονό sweet spot - κατά 30 περίπου εκατοστόμετρα μπρος-πίσω , δεξιά-αριστερά και διαγωνίως ως προς το προκαθορισμένο sweet spot.Στην οθόνη της κλασσικής πυξίδας,για προκαθορισμένο κεντρικό sweet spot στην κουκίδα,οι πρόσθετες λήψεις θα έχουν το μικρόφωνο στις θέσεις N-S-W-E-NE-NW-SE-SW αντίστοιχα.΄Όποιοι βεβαίως αισθάνονται απόλυτη σιγουριά για την ακινησία της κεφαλής τους πάνω στη θέση ακρόασης θα μπορούσαν εναλλακτικώς να χρησιμοποιούσαν μονάχα δύο πρόσθετες μετρήσεις με το μικρόφωνο στην καθεμία να βρισκόταν δίπλα από δεξί και αριστερό αυτί ως προς την κεφαλή ακροατή στο sweet spot.

1581540306547.pngΣτις πρόσθετες λήψεις για κάθε κανάλι ξεχωριστά μαζί με την αρχική από το sweet spot για το ίδιο κανάλι θα εφαρμοστούν από τον πίνακα Controls στην υποενότητα ALL SPL οι λειτουργίες Time Align , Vector Averaging & Apply Var Smoothing για να ολοκληρωθεί με την εντολή Average the Responses ευρισκόμενη κάτω αριστερά στη γραφική παράσταση του ALL SPL.Θα ονομάσουμε το τελικό προϊόν λ.χ. Average συν όνομα σχετικού καναλιού.

Εάν μας αγχώνουν οι βυθίσεις στις πρώτες οκτάβες,τότε μπορούμε να βάλουμε από την αρχή 1/12 oct Smoothing.Η δημιουργία μέσου όρου πάνω στην απόκριση συχνότητας τείνει να εξαλείφει ως περιττή πληροφορία από την ισοστάθμιση προς επιλεγμένη καμππύλη-στόχο μικρές ανωμαλίες στην προκύπτουσα καμπύλη απόκρισης.Κατ'αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε περιττή επιβάρυνση στην επεξεργασία ισοστάθμισης.

Για την εξαγωγή ενδεικτικής μέσης απόκρισης που θα χρησιμεύσει σε ισοστάθμιση προς καμπύλη-στόχο για καθένα κανάλι δεν είναι ενεργοποιημένο το FDW.Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του FDW ανεξάρτητα για καθένα μετρητικό παράθυρο πραγματοποιείται πιέζοντας το εικονίδιο IR Windows στην κεντρική σελίδα του REW.Εμφανίζεται παραθυράκι άνω αριστερά όπου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε (καθορίζοντας παράλληλα το μέγεθος παραθύρου) ή να γίνει η αντίστροφη ενέργεια χωρίς να παραλείψουμε να πιέσουμε στο τέλος την εντολή Apply Windows.Για λόγους ευταξίας δημιουργούμε σε αυτό το στάδιο ένα αντίτυπο της απόκρισης συχνότητας για καθένα κανάλι.

Στη γραμμή εντολών του REW άνω αριστερά : File > Export > Export measurement as .txt κι έχοντας ανοιγμένη την ομόλογη μέτρηση ονομάζουμε το εξαγόμενο αρχείο λ.χ. Left Amplitude και το καταχωρούμε σε ιδιαίτερο φάκελο με τίτλο λ.χ. Room Measurements.Κάνουμε το ίδιο για κάθε κανάλι ξεχωριστά.

Ακολούθως ενεργοποιούμε τη λειτουργία FDW για τo Vector Average ομώνυμο κανάλι και ξαναεξάγουμε νέο αρχείο .txt με αυτή τη μέτρηση που θα ονομαστεί λ.χ. Left FDW15 ή όποιο εύρος παραθύρου θα έχουμε προεπιλέξει.Οι καταχωρήσεις των μετρήσεων υπό συνθήκες FDW θα χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο για τη διόρθωση της φάσης.

Στη συνέχεια θα επιλέξουμε την καμπύλη-στόχο για τη διαδικασία ισοστάθμισης.

Πατάμε το εικονίδιο Preferences υποενότητα House Curve.Εκεί αναμένεται να φορτώσουμε υπό μορφή καταχωρημένου σε άλλο φάκελο αρχείου .txt τις επιθυμητές παραμέτρους της καμπύλης.

Είναι εύκολο να συνθέσουμε οποιαδήποτε μορφή καμπύλης επιθυμούμε.Εισάγουμε σε κενό φάκελο κειμένου (.txt) τα παρακάτω νούμερα αναφερόμενα σε κλίμακα κεντρικών συχνοτήτων ανά εν τρίτον οκτάβας:


25
31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250 0.0
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000
20000

Αφέθηκε δίπλα στη συχνότητα 250 Hz η ένδειξη 0.0 dB ως σημείο καμπής ΄΄μηδέν΄΄.Συμπληρώνουμε αφήνοντας ΄΄κενό΄΄ δίπλα από τις υπόλοιπες με την τιμή στάθμης σε dB (οι δεκαδικές υποδιαιρέσεις με τελεία και όχι υποδιαστολή) που θα θέλουμε να υπάρχει τόνωση ή υποχώρηση.Οι τιμές υποχώρησης χρειάζονται βεβαίως να προηγείται το αρνητικό πρόσημο.

Πριν τη συνέχεια και για λόγους αξιοπιστίας παρατίθεται και το desktop setup στην ενιαία του οντότητα όπως είχαν επιλεγεί για τις πρώτες δοκιμές μέχρι την τελική επιτυχία του εγχειρήματος...

1581539909353.png
 
Last edited:

christos77

Master of Diffusion
Μηνύματα
5.052
Reaction score
10.747
- Ενεργό κροσάρισμα με όμοια sub,κατά προτίμηση καθένα συνδεδεμένο με το δικό του δορυφόρο,όπως γίνεται σε home studio διατάξεις.Αυτό γίνεται δια λόγους απλοποίησης στη διαρρύθμιση του setup,κατά τρόπον ώστε να γίνεται πιο βατή η διαχείριση της απόκρισης για την περαιτέρω διόρθωση.Η μέθοδός μας βασίζεται στο τέχνασμα να εξεταστεί το σύνολο δορυφόρου-sub ως ενιαίο ηχείο πλήρους φάσματος χωρίς να εκτελεί διαχείριση χαμηλού ανάμεσα σε διαφορετικά κανάλια - όπως θα έκαναν τα προγηγμένα λογισμικά της αγοράς.Και φυσικά να διατίθεται ωφέλιμη ενέργεια υπό ισοδύναμους όρους για κάθε κανάλι κατά την ισοστάθμιση στις πρώτες οκτάβες.
ευγε μεσιε γκουρου μπουτια :hi: :drinks:
 

Σταύρος Λαγκαδιανός

Το αγοράκι με τα σπίρτα
Μηνύματα
6.406
Reaction score
19.508
sub,κατά προτίμηση καθένα συνδεδεμένο με το δικό του δορυφόρο
Απορία. Στη συγκεκριμένη μέθοδο/ρύθμιση προκρίνεται στερεοφωνικό σαμπ, σε αντίθεση με πολυκάναλα, όπου μου είχες συστήσει μονοφωνικά πριν λίγο καιρό?
 

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
15.062
Reaction score
46.838
Απορία. Στη συγκεκριμένη μέθοδο/ρύθμιση προκρίνεται στερεοφωνικό σαμπ, σε αντίθεση με πολυκάναλα, όπου μου είχες συστήσει μονοφωνικά πριν λίγο καιρό?
Ακριβώς,διότι αντικειμενικός σκοπός στην παρούσα μέθοδο θα ήταν να διορθωθεί καθένα κανάλι ξεχωριστά εγκατεστημένο στο συγκεκριμένο χώρο ως ενιαία ηχειακή πηγή πλήρους φάσματος.Με την εικονιζόμενη διαρρύθμιση και το κροσάρισμα στα 80 Hz έχουμε επίσης πλεονέκτημα τα φαινόμενα SBIR από το πρόσθιο τοίχωμα (πρωτίστως) το οπίσθιο τοίχωμα και την οροφή τόσο για τα κύρια ηχεία όσο και για τα sub να κείτονται έξω από τη ζώνη εκπομπής τους χάρη στην απόσταση που έχουν οι επιμέρους ενότητες από αυτά τα τοιχώματα.
Οι διατάξεις bass reflex στους δορυφόρους είναι βεβαίως...φιμωμένες (αφιερωμένο στον dapost αυτό. :drinks: )
 
Last edited:

Μηνύματα
2.118
Reaction score
3.619
Είμαστε λοιπόν κλασσικοί δικαναλικοί χρήστες και θέλουμε να διορθώσουμε την απόκριση χωρίς να καταφεύγαμε σε πολυκαναλικούς επεξεργαστές ή γνωστές λύσεις που θα μας δημιουργούσαν ενδοιασμούς με την κατασκευή και τους όρους ένταξης σε δεδομένο setup.

Τι θα χρειαζόταν να έχουμε :

- Ηλεκτρονικό υπολογιστή για την επεξεργασία των δεδομένων.Κατά προτίμηση σε περιβάλλον Windows για τη βασική εργασία,της οποίας όμως οι καρποί θα είναι τροφοδοτήσιμοι σε οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα.Εννοείται βαθμονομημένο USB μικρόφωνο και REW και μερικά ακόμα νομίμως διαθέσιμα δωρεάν προγράμματα στα οποία θα γίνει αναφορά παρακάτω.

- Ψηφιακό αναπαραγωγό ή διαμετακομιστή αρχείων φέροντα ενσωματωμένη μηχανή Συνέλιξης.Η τελευταία θα τροφοδοτείται με αρχεία από ιδιαίτερες Κρουστικές Αποκρίσεις αντιστοιχούσες στη δική μας ενιαία οντότητα ηχείων-χώρου και τις οποίες θα έχουμε συνθέσει εμείς οι ίδιοι.

- Ενεργό κροσάρισμα με όμοια sub,κατά προτίμηση καθένα συνδεδεμένο με το δικό του δορυφόρο,όπως γίνεται σε home studio διατάξεις.Αυτό γίνεται δια λόγους απλοποίησης στη διαρρύθμιση του setup,κατά τρόπον ώστε να γίνεται πιο βατή η διαχείριση της απόκρισης για την περαιτέρω διόρθωση.Η μέθοδός μας βασίζεται στο τέχνασμα να εξεταστεί το σύνολο δορυφόρου-sub ως ενιαίο ηχείο πλήρους φάσματος χωρίς να εκτελεί διαχείριση χαμηλού ανάμεσα σε διαφορετικά κανάλια - όπως θα έκαναν τα προγηγμένα λογισμικά της αγοράς.Και φυσικά να διατίθεται ωφέλιμη ενέργεια υπό ισοδύναμους όρους για κάθε κανάλι κατά την ισοστάθμιση στις πρώτες οκτάβες.

- Όσο δυνατόν πιο τακτοποιημένη αρχική χωροταξία του setup.Είμαστε υποβαθμισμένοι από χέρι κάθε φορά που καλούμαστε να διορθώσουμε εκ των υστέρων ανισορροπίες στησίματος που θα μπορούσαν να έχουν διευθετηθεί προτού ξεκινούσε οποιαδήποτε διαδικασία διόρθωσης.

- Διάθεση για συστηματική ενασχόληση και υπομονή.Δεν αναμένουμε να γινόταν ΄΄άπαικτο΄΄ ένα setup που δεν θα μας έκανε να νιώθουμε άνετα εξαρχής.Κανένα λογισμικό δεν θα έκανε λ.χ. τα Harbeth να έπαιζαν σαν...ATC ούτε και ν'άλλαζε άρδην τις εγγενείς ηλεκτρομηχανικές ιδιότητες σε σύνολα μεγαφώνων-καμπινών.Αυτό που μπορεί είναι να βοηθούσε δεδομένο σύνολο να έπιανε τη βέλτιστη προβλεπόμενη απόδοση μέσα σε τυπικό οικιακό χώρο με όλα τα τρωτά που αυτός συνεπάγεται.

Ο ίδιος δεν θα έμπαινα καν σε κόπο να διορθώσω ένα setup που δεν θα με συγκινούσε δεόντως ακόμα και στο...αδιόρθωτο στάδιο.


Τι δεν θα χρειαζόταν :

- Βινυλιοσύστημα...Θεωρώ άτοπη την επεξεργασία βινυλιακού σήματος με παραμονή σε αμιγές αναλογικό πεδίο.Η αναγκαία αναλογικοψηφιακή (ADC) μετατροπή δημιουργεί αρνητικούς συνειρμούς σε πολλούς παραδοσιακούς χρήστες και περαιτέρω διατυπώσεις για τους αποφασισμένους.Ο ίδιος προτείνω - εφόσον θα μας ενδιέφερε τόσο πολύ - την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατά τη διαχείριση σήματος σε αμιγές ψηφιακό πεδίο και μόνο ύστερα από επιτυχή έκβαση στο ψηφιακό σήμα ν'ασχολούμαστε με επεμβάσεις σε βινυλιακή έξοδο σήματος.Ή απλώς να προμηθευόμασταν ένα miniDSP SHD.

- Αλλαγή προενισχυτή ή παρεμβολή στην προενισχυτική έξοδο σταδίων επεξεργασίας με αμφισβητούμενη ποιότητα από τους παραδοσιακούς ακροαματικόφιλους λόγω υλικών και προδιαγραφών τους.

Πρώτο στάδιο,διασφαλίζουμε αξιόπιστες συνθήκες κατά τη λήψη των μετρήσεων που θα επεξεργαστούμε.
Βεβαιωνόμαστε ότι το μικρόφωνο στην αρχικά προβλεπόμενη θέση μέτρησης θα ισαπέχει με προσέγγιση χιλιοστού από το ορισμένο σημείο αναφοράς στο εκάστοτε ηχείο που είναι συνήθως το κέντρο του tweeter.Εξίσου μικρορυθμισμένη και η κλίση καθενός ηχείου.Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αποστασιόμετρο laser ή σημαδεμένο σπάγκο χωρίς ενδοτικότητα.

Κατόπιν πάμε στο χωρίο Preferences υποενότητα Analysis του REW και ορίζουμε Use Acoustic Timing Reference στο Impulse Response Calculator ώστε η παράθεση της Κρουστικής Απόκρισης ως προς την αρχική θέση μικροφώνου να γινόταν σε κάθε μέτρηση με σταθερό χρονικό σημείο αναφοράς ανεξάρτητα από το βαθμό latency που θα προσέθεταν άλλοι κρίκοι της αλυσίδας συμπεριλαμβανομένου και του υπολογιστή.Αυτό θα εξασφάλιζε επίσης συμβατότητα ανάμεσα σε μετρήσεις πραγματοποιημένες σε διαφορετικές συνεδρίες.

Στο ίδιο χωρίο κάνουμε και Add Frequency Dependent Window (FDW) με πλάτος παραθύρου ίσο προς 15 κύκλους.Μια τέτοια τιμή θα ισοδυναμεί με 150 - 15 και 1,5 msec σε ύψος 100 - 1000 και 10000 Hz αντιστοίχως.Αυτό καθορίζει το εύρος φασικής ανάλυσης που θα έχει η μέτρηση στο πεδίο του χρόνου και πόση χρονική πληροφορία θα συμψηφίζεται για την εξαγωγή ενός μέσου όρου.Επειδή κιόλας κατά τη μετέπειτα επεξεργασία των αποτελεσμάτων θα εφαρμόζονται FDW κατ'επιλογήν,είναι επίσης χρήσιμο να ορίζεται κατά τις λήψεις.

Ανάλογος συμψηφισμός της πληροφορίας στο πεδίο της συχνότητας επιτυγχάνεται χάρη σε πολλαπλές λήψεις με τη θέση μικροφώνου μετακινούμενη - για μονό sweet spot - κατά 30 περίπου εκατοστόμετρα μπρος-πίσω , δεξιά-αριστερά και διαγωνίως ως προς το προκαθορισμένο sweet spot.Στην οθόνη της κλασσικής πυξίδας,για προκαθορισμένο κεντρικό sweet spot στην κουκίδα,οι πρόσθετες λήψεις θα έχουν το μικρόφωνο στις θέσεις N-S-W-E-NE-NW-SE-SW αντίστοιχα.΄Όποιοι βεβαίως αισθάνονται απόλυτη σιγουριά για την ακινησία της κεφαλής τους πάνω στη θέση ακρόασης θα μπορούσαν εναλλακτικώς να χρησιμοποιούσαν μονάχα δύο πρόσθετες μετρήσεις με το μικρόφωνο στην καθεμία να βρισκόταν δίπλα από δεξί και αριστερό αυτί ως προς την κεφαλή ακροατή στο sweet spot.

View attachment 153617


Στις πρόσθετες λήψεις για κάθε κανάλι ξεχωριστά μαζί με την αρχική από το sweet spot για το ίδιο κανάλι θα εφαρμοστούν από τον πίνακα Controls στην υποενότητα ALL SPL οι λειτουργίες Time Align , Vector Averaging & Apply Var Smoothing για να ολοκληρωθεί με την εντολή Average the Responses ευρισκόμενη κάτω αριστερά στη γραφική παράσταση του ALL SPL.Θα ονομάσουμε το τελικό προϊόν λ.χ. Average συν όνομα σχετικού καναλιού.

Εάν μας αγχώνουν οι βυθίσεις στις πρώτες οκτάβες,τότε μπορούμε να βάλουμε από την αρχή 1/12 oct Smoothing.Η δημιουργία μέσου όρου πάνω στην απόκριση συχνότητας τείνει να εξαλείφει ως περιττή πληροφορία από την ισοστάθμιση προς επιλεγμένη καμππύλη-στόχο μικρές ανωμαλίες στην προκύπτουσα καμπύλη απόκρισης.Κατ'αυτόν τον τρόπο αποφεύγουμε περιττή επιβάρυνση στην επεξεργασία ισοστάθμισης.

Για την εξαγωγή ενδεικτικής μέσης απόκρισης που θα χρησιμεύσει σε ισοστάθμιση προς καμπύλη-στόχο για καθένα κανάλι δεν είναι ενεργοποιημένο το FDW.Η ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του FDW ανεξάρτητα για καθένα μετρητικό παράθυρο πραγματοποιείται πιέζοντας το εικονίδιο IR Windows στην κεντρική σελίδα του REW.Εμφανίζεται παραθυράκι άνω αριστερά όπου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε (καθορίζοντας παράλληλα το μέγεθος παραθύρου) ή να γίνει η αντίστροφη ενέργεια χωρίς να παραλείψουμε να πιέσουμε στο τέλος την εντολή Apply Windows.Για λόγους ευταξίας δημιουργούμε σε αυτό το στάδιο ένα αντίτυπο της απόκρισης συχνότητας για καθένα κανάλι.

Στη γραμμή εντολών του REW άνω αριστερά : File > Export > Export measurement as .txt κι έχοντας ανοιγμένη την ομόλογη μέτρηση ονομάζουμε το εξαγόμενο αρχείο λ.χ. Left Amplitude και το καταχωρούμε σε ιδιαίτερο φάκελο με τίτλο λ.χ. Room Measurements.Κάνουμε το ίδιο για κάθε κανάλι ξεχωριστά.

Ακολούθως ενεργοποιούμε τη λειτουργία FDW για τo Vector Average ομώνυμο κανάλι και ξαναεξάγουμε νέο αρχείο .txt με αυτή τη μέτρηση που θα ονομαστεί λ.χ. Left FDW15 ή όποιο εύρος παραθύρου θα έχουμε προεπιλέξει.Οι καταχωρήσεις των μετρήσεων υπό συνθήκες FDW θα χρησιμοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο για τη διόρθωση της φάσης.

Στη συνέχεια θα επιλέξουμε την καμπύλη-στόχο για τη διαδικασία ισοστάθμισης.

Πατάμε το εικονίδιο Preferences υποενότητα House Curve.Εκεί αναμένεται να φορτώσουμε υπό μορφή καταχωρημένου σε άλλο φάκελο αρχείου .txt τις επιθυμητές παραμέτρους της καμπύλης.

Είναι εύκολο να συνθέσουμε οποιαδήποτε μορφή καμπύλης επιθυμούμε.Εισάγουμε σε κενό φάκελο κειμένου (.txt) τα παρακάτω νούμερα αναφερόμενα σε κλίμακα κεντρικών συχνοτήτων ανά εν τρίτον οκτάβας:


25
31.5
40
50
63
80
100
125
160
200
250 0.0
315
400
500
630
800
1000
1250
1600
2000
2500
3150
4000
5000
6300
8000
10000
12500
16000
20000

Αφέθηκε δίπλα στη συχνότητα 250 Hz η ένδειξη 0.0 dB ως σημείο καμπής ΄΄μηδέν΄΄.Συμπληρώνουμε αφήνοντας ΄΄κενό΄΄ δίπλα από τις υπόλοιπες με την τιμή στάθμης σε dB (οι δεκαδικές υποδιαιρέσεις με τελεία και όχι υποδιαστολή) που θα θέλουμε να υπάρχει τόνωση ή υποχώρηση.Οι τιμές υποχώρησης χρειάζονται βεβαίως να προηγείται το αρνητικό πρόσημο.

Πριν τη συνέχεια και για λόγους αξιοπιστίας παρατίθεται και το desktop setup στην ενιαία του οντότητα όπως είχαν επιλεγεί για τις πρώτες δοκιμές μέχρι την τελική επιτυχία του εγχειρήματος...

View attachment 153616
Επομενον βημα η τοποθετηση ηχοαπορροφητικων διαταξεων αρκετων τεμαχιων ανωθεν της πολυθρονας ωστε να διορθωθει ο δεικτης ανεσης του καθημενου ακροατη και να επιμηκυνθει η διαδικασια ακροασεων! :tongue:
 

Σταύρος Λαγκαδιανός

Το αγοράκι με τα σπίρτα
Μηνύματα
6.406
Reaction score
19.508
Πριν τη συνέχεια και για λόγους αξιοπιστίας παρατίθεται και το desktop setup στην ενιαία του οντότητα όπως είχαν επιλεγεί για τις πρώτες δοκιμές μέχρι την τελική επιτυχία του εγχειρήματος...
Ποια είναι τα σαμπς? Τιμωρημένα τα έχεις?
 Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
15.062
Reaction score
46.838
Ωραίο πλακάκι
Τα έχουμε κάνει γενικώς...πλακάκια .:Α

Αφότου έχουμε φορτώσει την επιθυμητή καμπύλη-στόχο ως αρχείο .txt στη μηχανή του REW πατάμε το εικονίδιο EQ για τη διαδικασία ισοστάθμισης.Η διαδικασία ακολουθείται προφανώς ξεχωριστά για καθένα κανάλι,προσέχοντας όμως να οριστεί όμοια στάθμη-στόχος.

Ο ίδιος εφαρμόζω για καθημερινές ακροάσεις υπό μέση συνεχόμενη στάθμη 75-80 dB στη θέση ακρόασης custom καμπύλη ανταποκρινόμενη σε δικές μου προτιμήσεις.
1581580574088.png


Για τη διευθέτηση της καμπύλης ως προς την αυθεντική απόκριση περνάμε στο ολικό παράθυρο του EQ.Για λόγους ευκολίας προτείνεται να εμπιστευθούμε πρώτα την αυτοματοποίηση στην εφαρμογή των φίλτρων επεμβαίνοντας μονάχα εκ των υστέρων σε όσες μεμονωμένες ζώνες θα κρίναμε προβληματική την προσέγγιση στην καμπύλη-στόχο.

Άνοίγουμε την επικεφαλίδα Equalizer κι επιλέγουμε σε πρώτο στάδιο Generic.Πηγαίνουμε στο Target Settings :
Speaker Type Full Range
LF Slope 24dB/oct για bass reflex στο sub ή 12dB/oct για σφραγισμένη καμπίνα.
LF Cutoff το ύψος όπου θα ισχύει υποχώρηση κατά 6dB στο κάτω όριο απόκρισης για bass reflex και κατά 3dB σε σφραγισμένη καμπίνα.
LF Rise Start το ύψος όπου θα ξεκινά η τόνωση χαμηλών στην καμπύλη.
LF Rise End το κάτω όριο απόκρισης..
Επιλέγουμεε μηδενική την κλίση στα slopes που ακολουθούν και συμπληρώνεται το ύψος όπου θα ξεκινά η κατωφερής κλίση στην απόκριση των ανώτερων οκτάβων.
Match Range από το ύψος του LF Cutoff έως τα 20 ΚΗz.Δεν εφαρμόζονται φίλτρα ισοστάθμισης με κεντρική συχνότητα κατώτερη από την οριστική υποχώρηση ως προς το κάτω όριο απόκρισης των ηχείων.
Individual max boost προτείνεται όχι ανώτερο των 3dB.
Overall Max Boost επίσης στα 0dB.Αρνούμαστε την προοπτική να τονωθεί η ολική καμπύλη από τα φίλτρα
Flatness Target 1-2 dB΄
Κρατάμε την επιλογή να εφαρμόζονται φίλτρα σε στενές ζώνες κάτω από τα 200 Hz

Αφέθηκε τελευταία η αναφορά στο Target Level.Η στάθμη στόχος δεν γίνεται να είναι υπέρμετρα χαμηλή ή υπέρμετρα υψηλή.Στην πρώτη περίπτωση θα ενεργοποιείται μεγάλο εύρος φίλτρων και με υψηλές τιμές διόρθωσης σε dB.Κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ωφέλιμο,αφού μια δραστική ισοστάθμιση σε ζώνες όπου το σύστημα δεν θα βρισκόταν σε κατάσταση ελάχιστης φάσης θα υποβάθμιζε αντί να βελτίωνε το αποτέλεσμα.Η δε προκύπτουσα καμπύλη θα συνεπαγόταν υποβαθμισμένο δυναμικόν εύρος για το σύστημα.Ένας ακόμη λόγος που χρειάζονται sub για παροχή ενέργειας που θα επιδεχόταν ισοστάθμιση στις πρώτες οκτάβες.

Από την άλλη πλευρά,μια υπερβολικά υψηλή στάθμη-στόχος θα είχε ως αποτέλεσμα να μην ισοσταθμίζονταν αποτελεσματικά τα ανεπιθύμητα σκαμπανεβάσματα στην απόκριση κσι να μην ακολουθείται πιστά η κλίση στην καμπύλη-στόχο - ο κύριος δηλαδή σκοπός - οπότε η διαδικασία ισοστάθμισης θα ισοδυναμούσε με ΄΄δώρον άδωρον΄΄.

Ο ίδιος θα προτιμούσα ως χρυσή τομή στάθμη τέτοια ώστε να μη χρειαζόταν επέμβαση από τα εφηρμοσμένα φίλτρα σε στάθμη ανώτερη των 7-8 dB σε οποιαδήποτε ζώνη του φάσματος.Και ας έμεναν απείρακτοι καποιοι κυματισμοί κατά τη διαδρομή της καμπύλης.Όποιος θα υποστήριζε ότι δεν επιτυγχάνεται ανάλογη συνθήκη στο δικό του setup,παραπέμπεται πίσω στο ξεκίνημα με τις επισημάνσεις για ικανοποιητικό στήσιμο στο χώρο,βέλτιστη εξομάλυνση απόκρισης στο επιλεγμένο sweet spot και ύπαρξη κροσαρισμένων ανά κανάλι sub που θα επέτρεπαν σχετική εξισορρόπηση στην κατανομή ενέργειας.Το ιδεώδες μάλιστα θα ήταν εκτεταμένη εφαρμογή παθητικής φροντίδας στις επιφάνειες του χώρου,η οποία θα επέτρεπε την εμπλοκή φίλτρων ισοστάθμισης αποκλειστικά για τη διαμόρφωση κλίσης στην απόκριση αντί εκτεταμένης διόρθωσης ανά ζώνη του φάσματος.Και θα γινόταν τότε να είχε τo εύρος προσαρμογής (Match Range) λ.χ. από τα 1000 Hz και άνω με την ισοσταθμιστική δράση να ξέφευγε από κρίσιμες ζώνες μη ελάχιστης φάσης.

Προχωράμε πατώντας την εντολή Match response to target.Εάν κάποιο ταίριασμα στις υψηλές φαίνεται παράταιρο,πατάμε και την εντολή Optimize gains Q and frequencies.Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα μας φαίνεται χειρότερο,ξαναπατάμε το ίδιο optimise για να επιστρέφαμε στην πρότερη κατάσταση.Για περαιτέρω χειροκίνητη επέμβαση ανοίγουμε το παράθυρο με το εικονίδιο EQ filters και αλλάζουμε το Auto σε Manual στη φιλτραρισμένη ζώνη που θα μας ενδιέφερε να επεμβαίναμε.

Ενδεικτικό παράδειγμα για το δεξί κανάλι,Παρατηρούμε ότι το κυρίως φιλτράρισμα επικρατεί στα άκρα του φάσματος.
1581580887741.png


Στο επόμενο στάδιο επιστρέφουμε στην επικεφαλίδα Equalizer και αλλάζουμε τον τύπο Generic σε rePhase.Πατάμε ξανά την εντολή Match response to target ακολουθώντας το προαναφερθέν πρωτόκολλο.

Έχοντας καταλήξει στην καμπύλη απόκρισης θα σώσουμε το αποτέλεσμα για καθένα κανάλι ξεχωριστά.Πατάμε την εντολή Save filter settings to file και ονοματίζουμε το δημιουργούμενο αρχείο .XML επισημαίνοντας κανάλι,τύπο καμπύλης και στάθμη στόχο λ.χ. ως Right front HC 85dB.Η μορφή αρχείου .XML αντί του .txt θα είναι λειτουργική για επόμενο στάδιο της επεξεργασίας.

Για να οδεύσουμε εκεί κατεβάζουμε το άλλο σπουδαίο δωρεάν εργαλείο που ονομάζεται rePhase:
 
Last edited:


Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
15.062
Reaction score
46.838
Ποια είναι τα σαμπς? Τιμωρημένα τα έχεις?
Αυτά έχουν αναφερθεί κι εξηγηθεί.Προσθέτω μόνο ότι η τοποθέτησή τους είναι αυστηρά υπολογισμένη κι επισημαίνεται επίσης ότι χάρη στα πλευρικά τοιχώματα του ίδιου του πάγκου το κέρδος που επιτυγχάνεται στη δική τους απόκριση είναι ανώτερο από εκείνο του διπλού τοιχωματικού ορίου,δηλαδή άνω των 12 dB.Έτσι επιτυγχάνεται ωφέλιμη απόκριση για τα JBL LSR10S από ύψος 25 περίπου Hz

Το επιπρόσθετο πλεονέκτημα από τη downfiring διάταξη μεγαφώνων είναι ότι καταπνίγονται επιπλέον φαινόμενα SBIR προερχόμενα από το όριο του δαπέδου στη ζώνη ευθύνης τους λόγω κοντινής σχετικά απόστασης που θα έχει από το δεύτερο το ακουστικό κέντρο του μεγαφώνου.
Καλώδια δοκιμάζουμε μετά το πέρας της παραπάνω διαδικασίας?
Ό,τι έχουμε να δοκιμάσουμε από καλωδιώσεις,παρελκόμενα ή εγγενή φίλτρα σε DAC chips οφείλει να έχει περατωθεί πριν το ξεκίνημα τέτοιας μεθόδου.Άμα αλλάζουν στοιχεία στο setup ή κυρίως στο χώρο μετά την ολοκλήρωση δεδομένης επεξεργασίας θα κρινόταν σκόπιμο να επαναλαμβανόταν η όλη διαδικασία από το αρχικό στάδιο λήψης μετρήσεων.
 
Last edited:

Μηνύματα
5.873
Reaction score
9.859
Ό,τι έχουμε να δοκιμάσουμε από καλωδιώσεις,παρελκόμενα ή εγγενή φίλτρα σε DAC chips οφείλει να έχει περατωθεί πριν το ξεκίνημα τέτοιας μεθόδου.Άμα αλλάζουν στοιχεία στο setup ή κυρίως στο χώρο μετά την ολοκλήρωση δεδομένης επεξεργασίας θα κρινόταν σκόπιμο να επαναλαμβανόταν η όλη διαδικασία από το αρχικό στάδιο λήψης μετρήσεων.
Επίσης, σιγουρευόμαστε πριν τη μέτρηση ότι όλες οι επαφές είναι σφιγμένες καλά. Παθών και μαθών.
 

haris1308

Грязный Харис Στιχουργός
Μηνύματα
16.478
Reaction score
30.433
Επίσης, σιγουρευόμαστε πριν τη μέτρηση ότι όλες οι επαφές είναι σφιγμένες καλά. Παθών και μαθών.
Επίσης φροντίζουμε το kimber hero να κοιτάει προς τη σωστή κατεύθυνση.. :tongue:
 

costas EAR

Δόκτωρ ΔιαXύσιος
Editor
Μηνύματα
44.711
Reaction score
103.962
Ό,τι έχουμε να δοκιμάσουμε από καλωδιώσεις,παρελκόμενα ή εγγενή φίλτρα σε DAC chips οφείλει να έχει περατωθεί πριν το ξεκίνημα τέτοιας μεθόδου.
Σοβαρά δηλαδή, μωβ; Τα μωβ ήταν η επιλογή;
Μωβ καλώδια;
Μάαααα.... μωβ;
 


Μηνύματα
4.343
Reaction score
1.764
έχω κάνει όλα τα παραπάνω βήματα εξαιρουμενου του rephase και βρήκα το αποτέλεσμα καλύτερο όταν περιορίζω την εφαρμογή φίλτρων μέχρι τη συχνότητα shroeder.
πιστεύεις το rephase θα επιτρέψει την εφαρμογή φίλτρων σε όλο το φάσμα;

θα δοκίμαζα αλλα έχω μονο mac
 

Μηνύματα
5.873
Reaction score
9.859
έχω κάνει όλα τα παραπάνω βήματα εξαιρουμενου του rephase και βρήκα το αποτέλεσμα καλύτερο όταν περιορίζω την εφαρμογή φίλτρων μέχρι τη συχνότητα shroeder.
πιστεύεις το rephase θα επιτρέψει την εφαρμογή φίλτρων σε όλο το φάσμα;

θα δοκίμασα αλλα έχω μονο mac
Στη παρουσίαση της διαδικασίας ισοστάθμισης με το rephase, o PDA συγκρίνει τα αποτελέσματα με αυτά του dirac και του trinnov και μάλιστα λέει ότι πλησιάζει το αποτέλεσμα του δεύτερου. Κρατάω μικρό καλάθι και λέω ότι και σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό της απόδοσης του trinnov να φτάσουμε, είμαστε άρχοντες ( προς το παρόν, όσο δεν επενδύουμε σε συσκευή αποκλειστικά για ισοστάθμιση ). Γι'αυτό έχω φάει τα λυσσακά μου να μάθω να χρησιμοποιώ το rephase.
 


Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
15.062
Reaction score
46.838
έχω κάνει όλα τα παραπάνω βήματα εξαιρουμενου του rephase και βρήκα το αποτέλεσμα καλύτερο όταν περιορίζω την εφαρμογή φίλτρων μέχρι τη συχνότητα shroeder.
πιστεύεις το rephase θα επιτρέψει την εφαρμογή φίλτρων σε όλο το φάσμα;

θα δοκίμαζα αλλα έχω μονο mac
Δεν ισχύουν υπερφυσικά φαινόμενα.Έχει επισημανθεί ότι ιδεώδες θα ήταν ν'αποφεύγονταν οι δραστικές επεμβάσεις σε ζώνες μη ελάχιστης φάσης και πρόκειται να θιγεί παρακάτω σε σχέση με το rephase ως προς τις πρώτες οκτάβες .
Στη παρουσίαση της διαδικασίας ισοστάθμισης με το rephase, o PDA συγκρίνει τα αποτελέσματα με αυτά του dirac και του trinnov και μάλιστα λέει ότι πλησιάζει το αποτέλεσμα του δεύτερου. Κρατάω μικρό καλάθι και λέω ότι και σε ένα ικανοποιητικό ποσοστό της απόδοσης του trinnov να φτάσουμε, είμαστε άρχοντες ( προς το παρόν, όσο δεν επενδύουμε σε συσκευή αποκλειστικά για ισοστάθμιση ). Γι'αυτό έχω φάει τα λυσσακά μου να μάθω να χρησιμοποιώ το rephase.
No subs...noPhase for you. :sneaky:
 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Threads
165.118
Μηνύματα
2.670.749
Members
36.886
Νεότερο μέλος
kostas armii
Top