Κανονισμός αγγελιών, διαβάστε πριν τη δημοσίευση

Status
Not open for further replies.

Zizik

Chauncey Gardiner * tl;dr *
Super Moderator
Μηνύματα
41.455
Reaction score
71.225
Αγαπητά μέλη,

Στο παρόν thread παραθέτουμε τους κανόνες λειτουργίας που ισχύουν στην Κατηγορία των Μικρών Αγγελιών. Οι κανονισμοί αυτοί αποτελούν και αναπόσπαστο κομμάτι των Γενικών Κανόνων Λειτουργίας του AVSite.

----------


1. Η κατηγορία των αγγελιών του AVSite έχει δημιουργηθεί για την εξυπηρέτηση των μελών που δραστηριοποιούνται στις κατηγορίες που αποτελούν το κύριο αντικείμενο του χώρου μας. Ως εκ τούτου, οι αγοραπωλησίες απαγορεύονται στους χρήστες που εγγράφονται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.

2. Η Διαχειριστική και η Συντονιστική Ομάδα του AVSite έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν το ποσοστό συμμετοχής των χρηστών σε μηνύματα ανά κατηγορία. Σε χρήστες που κάνουν κατάχρηση του δικαιώματος ανάρτησης αγγελιών, θα γίνεται αρχικά επισήμανση με pm και εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση, ο λογαριασμός τους θα υπόκειται σε κυρώσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα infractions.

3. Το AVSite, η Διαχειριστική και η Συντονιστική Ομάδα, δεν έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν την νομιμότητα και την ασφάλεια των συναλλαγών, όπως επίσης την ταυτότητα και την φερεγγυότητα των χρηστών που δημοσιεύουν αγγελίες. Ως εκ τούτου δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε περιπτώσεις απάτης, ζημίας, ψευδών χαρακτηριστικών κλπ.

4. Το AVSite, η Διαχειριστική και η Συντονιστική Ομάδα δεν έχουν κανένα απολύτως όφελος από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται.

5. Οι αγγελίες που δημοσιεύονται θα πρέπει υποχρεωτικά να έχουν σαφή και σχετικό με το αντικείμενο πώλησης τίτλο. Το κείμενο στο σώμα της αγγελίας θα πρέπει να είναι σαφές και να δίνει όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία για το προϊόν. Απαγορεύονται αυστηρά οι παραπομπές σε άλλα sites, σε sites αγγελιών κλπ, παρά μόνον στα sites των επίσημων κατασκευαστών για λόγους αναφοράς τεχνικών χαρακτηριστικών και φωτογραφιών. Απαγορεύεται επίσης η αναγραφή της τιμής του προς πώληση αντικειμένου στο τίτλο.

6. Οι αγγελίες πώλησης στο AVSite δεν είναι δημοπρασίες. Η αναφορά της τιμής του προϊόντος στο σώμα της αγγελίας είναι υποχρεωτική. Απαγορεύεται αυστηρά η διαδικασία δημοπράτησης με προσωπικά μηνύματα.

7. Απαγορεύεται η “προώθηση” της αγγελίας, UP. Ο πωλητής δικαιούται να επαναφέρει την αγγελία του σε αυτές τις περιπτώσεις και μόνο:

α) Μείωση τιμής σε ποσοστό 10% τουλάχιστον.
β) Αν η αγγελία μείνει ανενεργή για έναν ημερολογιακό μήνα, μπορεί να γίνει up χωρίς μείωση της τιμής.

Δεν επιτρέπονται ποστ ενημέρωσης, όπως π.χ. ότι το προϊόν κρατείται από μέλος και μετά ότι είναι πάλι διαθέσιμο.
Απαγορεύονται τα "έχεις pm, προσωπικό μήνυμα".
Αν δεν έχει παρέλθει μήνας, οι τυχόν πληροφορίες και ερωτήσεις πρέπει να γίνονται αποκλειστικά μέσω προσωπικού μηνύματος.

8. Με την ολοκλήρωση μιας αγγελίας πώλησης ο χρήστης υποχρεούται να αναφέρει ότι παύει η ισχύς της ώστε να κλειδωθεί.

9.
Οι αγγελίες δεν είναι χώρος συζήτησης και σχολιασμού τιμών, χαρακτηριστικών, επιδόσεων κλπ του προσφερόμενου προϊόντος. Η Συντονιστική Ομάδα μπορεί να διαγράφει τα off topic σχόλια.

10. Εφόσον ο πωλητής είναι έμπορος, η αγγελία θα μεταφέρεται αυτόματα στις προσφορές καταστημάτων.

11. Οποιοσδήποτε αναρτά αγγελία πώλησης/προσφοράς στην κατηγορία των προσφορών καταστημάτων, θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνει τα στοιχεία της επιχείρησής του και το όνομά του. Θυμίζουμε ότι εκ του γενικού κανονισμού του AVSite προκύπτει ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι με το αντικείμενο του site επαγγελματικά, πρέπει να το δηλώνουν σε εμφανές μέρος στην υπογραφή τους. Για τις αγγελίες στην κατηγορία των προσφορών καταστημάτων χωρίς στοιχεία πωλητή (όνομα χρήστη/επιχείρησης, τηλέφωνο), θα ενημερώνεται ο χρήστης και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, αυτές θα διαγράφονται.

12. Eπιτρέπεται ένα up την εβδομάδα στις αγγελίες "Ζητείται" και "Χαρίζεται".

13. Μετά το πρώτο αρχικό ποστ καταχώρησης, επιτρέπονται επιπλέον ποστ και δεν θεωρούνται ως up αν γράφονται εντός της ίδιας ημέρας, εφόσον είναι απλώς διορθωτικά ή συμπληρωματικά.

14. Απαγορεύεται η αύξηση της τιμής για οποιονδήποτε λόγο.

15. Τα ποσά θα πρέπει να αναγράφονται ακέραια και όχι με δεκαδικά π.χ. 100 € και όχι 99,99 €. Καλό είναι να αποφεύγονται τιμές όπως π.χ. 99 αντί για 100.

16. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν περισσότερα από 5 είδη στην ίδια αγγελία με εξαίρεση τις λίστες από δίσκους βινυλίου ή CD/DVD/BD. Αν είναι περισσότερα θα μεταφέρονται σε ξεχωριστή αγγελία.
Τόσο στις αγγελίες με περισσότερα του ενός είδη, όσο και στις λίστες με βινύλια και CD δεν επιτρέπονται τα ποστς ενημέρωσης με κάθε είδος ή δίσκο που πωλείται, εκτός αν έχει πωληθεί το 50% τουλάχιστον.
Η ενημέρωση πρέπει να γίνεται μεταξύ πωλητή και ενδιαφερομένων με προσωπικό μήνυμα.

17.Η διαχείριση διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει όποια αγγελία θεωρεί ακατάλληλη.
Οι διπλές αγγελίες, για παράδειγμα σε δύο κατηγορίες, απαγορεύονται χωρίς εξαίρεση. Απαγορεύεται το κλείσιμο αγγελίας και το post νέας ίδιας αν δεν έχει περάσει ένας χρόνος απο το τελευταίο post. Σε τέτοια περίπτωση, ο συντονιστής μπορεί να ξεκλειδώσει την αρχική.

18.Για όσες περιπτώσεις δεν καλύπτονται από τον κανονισμό, ο χειρισμός θα είναι στην κρίση του συντονιστή των αγγελιών.

19. Μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς αγγελιών θα επιφέρει κυρώσεις για τον συντάκτη μέχρι της ποινής μόνιμου αποκλεισμού, σύμφωνα με τον ισχύοντα πίνακα infractions του ΑVSite.
 

Status
Not open for further replies.

Staff online

  • abcd
    Πρώην Διοικητής ο τροπαιοφόρος

Μέλη online

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Threads
167.556
Μηνύματα
2.735.693
Members
37.229
Νεότερο μέλος
aprovele
Top