Ανατομία Ακουστικής Χώρων (...Remastered)

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Live End Dead End - Reflection Free Zone
Εφαρμόζοντας την αρχή LEDE σε συνδυασμό με το φαινόμενο προτεραιότητας,λαμβάνουμε λχ. το παρακάτω σχεδιάγραμμα: Δείχνει διαφορά ηχητικής στάθμης(dB) σε συνάρτηση με το χρόνο (χιλιοστά δευτερολέπτου), πάνω στην Καμπύλη Ενέργειας-Χρόνου (Energy Time Curve) που χαρακτηρίζει την ακουστική υπογραφή του χώρου.


Ξεκινά με τη λήψη δυνατού και καθαρού σήματος (πρώτη κορυφή).Ακολουθείται από μια σχετικά ΄΄ελεύθερη ανακλάσεων΄΄ περίοδο (20-25 ms),κατά την οποία ο μηχανικός ήχου δεν πρέπει να λαμβάνει καμία σημαντική ανακλώμενη συνιστώσα από το άμεσο σήμα.Στη συνέχεια,οφείλει να υπάρξει καθυστερημένη παροχή ανακλάσεων μέσω διαχυτών από το πίσω μέρος του δωματίου ελέγχου (ζωντανό τμήμα),ούτως ώστε να ξεφεύγει από την ανηχοϊκή συμπεριφορά.
Η εμφανιζόμενη κορυφή ΄΄Haas Kicker΄΄ στο διάγραμμα αντιπροσωπεύει μια τεχνοτροπία από πρώιμες LEDE εφαρμογές: πρόσθεταν στο οπίσθιο ζωντανό άκρο ειδικά πάνελ τα οποία παρείχαν κατοπτρικές συνιστώσες απευθείας στη θέση ακρόασης.Αυτές σηματοδοτούσαν τον απότομο τερματισμό του ITD Gap. Σε αρκετές περιπτώσεις κιόλας χρησιμοποιούνταν με σκοπό να τροποποιήσουν την αντίληψη ως προς το δημιουργούμενο στερεοφωνικό πεδίο.
Aντικειμενικός σκοπός είναι να φτάνουν στο μηχανικό μίξης πρώτες οι αρχικές ανακλάσεις από το χώρο της ηχογράφησης,με τις αντίστοιχες πρώιμες ανακλάσεις από το χώρο αναπαραγωγής ν'ακολουθήσουν.Έτσι θα ενσωματώνεται με υψηλότερη πιστότητα στη μίξη η αυθεντική χωρική πληροφορία και θα υφίστανται αξιόπιστα κριτήρια σχετικά με το τί προσθήκες-μετατροπές(λχ.αντήχηση) θα ήθελε να κάνει στο αρχικό σήμα.

Αναπόφευκτα τίθονται κι εδώ συμβιβασμοί που αφορούν την εισβολή ανακλάσεων πριν τα 25msec εξαιτίας του ίδιου του εξοπλισμού του δωματίου ελέγχου(rack,μηχανήματα,κονσόλες,nearfield monitors,τζάμια κλπ).Οι μέγιστες εφικτές διαστάσεις της Ελεύθερης Ανακλάσεων Ζώνης καθορίζονται από τις εγγενείς διαστάσεις τοιυ στουντιακού δωματίου.Το εύρος της ελαχιστοποιείται εντός μικρών δωματίων και παρουσία ογκώδη συνοδευτικού εξοπλισμού

Γιά την αντιμετώπιση των ζητημάτων,η αρχή LEDE μετεξελίχθηκε στη "Reflection Free Zone"(με την προσάρτηση απορροφητών στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό) και το σχεδιαστικό πρωτόκολλο ΄΄Non Environment΄΄ γιά την κατασκευή στούντιο.Τούτο επιτυγχάνει προσομοίωση του ΄΄ελευθέρου πεδίου΄΄ σεβόμενο πάντα τις επιταγές του φαινομένου προτεραιότητας αλλά απαιτεί μεγάλους σε όγκο αρχικούς χώρους(που θα μετατραπούν σε πολύ μικρότερους τελικούς χώρους ύστερα από την ενσωμάτωση των ογκωδέστατων απορροφητών και διαχυτών που προβλέπονται) και φυσικά ανάλογα υψηλά κόστη υλοποίησης.

Μιλώντας γιά στούντιο,έρχονται στο νου και οι ηχογραφήσεις.Το Decca Tree μας κλείνει πονηρά το...μάτι στο παρακάτω λινκ που αναφέρεται στις πρακτικές εφαρμογές του φαινομένου προτεραιότητας στο αντίστροφο άκρο της διαδικασίας:
http://books.google.gr/books?id=LcySXZbdamEC&pg=PT220&lpg=PT220&dq=precedence effect arrays&source=bl&ots=W3dsol3M2m&sig=MZ3iwHGTC9NEufePesEIVn-AIsA&hl=el&ei=ufCdStLZLoXSjAeq_KmZAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=10#v=onepage&q=precedence effect arrays&f=false

Απώτερο στόχο της σχεδιαστικής Αρχής LEDE αποτελεί η σύσταση Zώνης Ελεύθερης Ανακλάσεων(Reflection Free Zone-RFZ) γύρω από τη θέση του ακροατή (μηχανικού ήχου).Αυτή επιτυγχάνεται με την κατάλληλη κλίση των ηχείων και χάρη στην τοποθέτηση απορροφητών (μείωση της ανακλώμενης ενέργειας) και κατοπτρικών ανακλαστήρων με γεωμετρία κεκλιμένων επιφανειών(ανακατεύθυνση ανακλώμενης ενέργειας προς το διαχυτικό οπίσθιο μισό του δωματίου) στις θέσεις των πρώϊμων ανακλάσεων.H τιμή IΤD γιά το δωμάτιο έτσι μεγιστοποιείται.

Η τεχνοτροπία LEDE βασίζεται στην ύπαρξη των RFZ και τον κατάλληλο χρονισμό ψυχοακουστικών φαινομένων:το διάστημα παύσης μεταξύ του άμεσου σήματος και της νωρίτερης ανακλώμενης ενέργειας ερχόμενης από οποιοδήποτε εκ των ορίων που σχηματίζουν το χώρο.Τα δωμάτια που έχουν διαστάσεις μικρότερες από δεδομένες τιμές αδυνατούν να επιτύχουν τα αναγκαία χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα ν'αποτυγχάνει η εφαρμογή της μεθόδου.Το πάτωμα έχει συνήθως ανακλαστικές ιδιότητες(ξύλινη κατασκευή),οπότε είναι αναγκαία η εγκατάσταση ισχυρών απορροφητικών διατάξεων ευρέως φάσματος στην οροφή,ώστε ο RT60 να μην υπερβαίνει το όριο των 300 χιλιοστών δευτερολέπτου-γιά χώρο έκτασης 35-45 τετραγωνικών μέτρων.

Η ακουστική συμπεριφορά του χώρου θα προσεγγίζει την ανηχοϊκή μονάχα εντός των ορίων της Ελεύθερης ανακλάσεων Ζώνης.Η μεγάλη απορροφητικότητα του εμπρόσθιου μισού θα μειώνει σημαντικά την ενέργεια των στασίμων κυμάτων(ρυθμών συντονισμού).Η άφιξη ανακλάσεων στον ακροατή θα γίνεται ύστερα από διάστημα 11-20 χιλιοστών δευτερολέπτου,αποφεύγοντας τιμές υπεράνω των 25 ώστε να προληφθεί αντίληψη των ανακλαστικών συνιστωσών ως ηχώ.Οι αντιληπτές ανακλάσεις θα προέρχονται από το διαχυτικό(΄΄ζωντανό΄΄) μισό του δωματίου,οπότε η εναπομείνασα ενέργεια των πρώϊμων θα έχει κατατμηθεί κι ενταχθεί στο πεδίο διάχυσης.Ως αποτέλεσμα ο μηχανικός ήχου ακούει στη διάρκεια των πρώτων 25 περίπου χιλιοστών δευτερολέπτου σήμα απαλλαγμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος από πρώϊμες ανακλάσεις,ενώ η απαραίτητη αντίληψη του χώρου παρέχεται μέσω ανακλάσεων από το οπίσθιο διαχυτικό μισό του δωματίου.Από αυτό το γεγονός προκύπτουν τα βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου,με πρώτο την εύκολη ακουστική κόπωση του μηχανικού ήχου.Ακολουθεί η ψυχοακουστική ανακολουθία που συνεπάγεται η αίσθηση του άμεσου σήματος συνδυασμένου με ανακλάσεις αποκλειστικά όπισθεν του ακροατή,οι οποίες δυνητικά αλλοιώνουν στοιχεία της στερεοφωνικής απεικόνισης μεταξύ των ηχείων.Η εφαρμογή της τεχνοτροπίας δυσχεραίνει όσον αφορά την εξάλειψη των ανακλάσεων από τις επιφάνειες του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τα κατά μέτωπο διαφανή χωρίσματα από το θάλαμο ηχοληψίας.Προσπάθεια ελέγχου αυτών των προβλημάτων έχει γίνει με παραλλαγές της μεθόδου:λ.χ. αναστροφή τοποθέτησης στο χώρο μεταξύ Live End & Dead End.Η λειτουργία της Αρχής καταρρίπτεται γιά προφανείς λόγους σε δωμάτια πολυκαναλικού ήχου.
Η σχεδιαστική Αρχή LEDE-RFZ στάθηκε ορόσημο στην ακουστική φροντίδα δωματίων ελέγχου,αφού εξασφάλισε ποιοτικές συνθήκες μίξεων καθώς κι επαναληψιμότητα στην αναμενόμενη απόδοση κατά την αναπαραγωγή τους σε χώρους ακρόασης έξω από το δωμάτιο της μίξης.
 
Last edited:

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: LEDE-RFZ και οικιακοί χώροι ακρόασης

Zώνες Ελεύθερες Ανακλάσεων είναι υλοποιήσιμες κι εντός οικιακών χώρων ακρόασης.( Όλ'αυτά όμως δύνανται ν'απέχουν παρασάγγας από την ΄΄audiophile΄΄ φροντίδα ενός οικιακού χώρου ακρόασης,όπου συχνά επιδιώκεται-με την αντήχηση- να δοθεί ακόμα μεγαλύτερη ψευδαίσθηση του βάθους γιά όσο το δυνατόν πιό εντυπωσιακό soundstaging...)

Η εύρεση του απαιτούμενου βαθμού απορρόφησης των επιφανειών γιά τη σύσταση Ελεύθερης Ανακλάσεων Ζώνης υποβοηθάται από ερευνητική μελέτη του Floyd Toole(1990) σχετικά με τη στάθμη πρώϊμων ανακλαστικών συνιστωσών ως προς εκείνη της συνιστώσας του άμεσου ήχου) που απαιτείται κατά μέσον όρο ώστε ν'αλλοιωθεί ο χωρικός εντοπισμός ενός στερεοφωνικού ειδώλου.Φανερώνει ότι η στάθμη των ανακλαστικών συνιστωσών οφείλει να είναι χαμηλότερη της άμεσης τουλάχιστον κατά 15dB προκειμένου η ύπαρξή τους να μη γίνεται ουσιαστικά αντιληπτή από το μέσο ακροατή.

Οι εικονικές πηγές που δημιουργούνται όπισθεν των σημείων ανάκλασης γίνονται αντιληπτές ως έχουσες χαμηλότερη στάθμη εκπομπής εξαιτίας της μεγαλύτερης απόστασης σε σχέση με την πραγματική,οπότε λαμβάνοντας υπόψη ένα ποσοστό μείωσης εκ του νόμου των αντίστροφων τετραγώνων,στην πράξη η στάθμη καθεμίας από τις πρώϊμες ανακλαστικές συνιστώσες χρειάζεται να ταπεινωθεί τουλάχιστον κατά 10 dB.Αυτό συνεπάγεται συντελεστή απορρόφησης 0,9 γιά τις θέσεις υποδοχής των πρώτων ανακλάσεων.

Η ακριβής θέση των απορροφητικών διατάξεων στις επιφάνειες του χώρου ακρόασης βρίσκεται χάρη σε μεθόδους όπως αυτή του επομένου διαγράμματος όπου συμβολίζονται λ.χ. τα εικονικά δωμάτια με τις αντίστοιχες εικονικές πηγές εκατέρωθεν των πλευρών του πραγματικού δωματίου.Ορίζοντας το εύρος επιθυμητής κυκλικής Ζώνης γύρω από τη θέση ακρόασης και χαράζοντας από το κέντρο των εικονικών πηγών ακτίνες εφαπτομενικές προς την περιφέρεια αυτής,προσδιορίζονται τα όρια των αντίστοιχων απορροφητικών τμημάτων καθώς και θέσεις πορτών/παραθύρων κατάλληλες ώστε να μη χρειάζονται εφαρμογή απορρόφησης.Κάθε αύξηση μεγέθους της περικλείουσας τον ακροατή Ελεύθερης Ανακλάσεων Ζώνης συνεπάγεται ανάλογη επέκταση των απαιτούμενων απορροφητικών τμημάτων.Η πολυπλοκότητα της διαδικασίας αυξάνεται φυσικά με κάθε απόκλιση από το πρότυπο του παραλληλεπιπέδου χώρου ακρόασης.
http://downloads.bbc.co.uk/rd/pubs/reports/1995-04.pdf

(...)
 
Last edited:

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Σχεδιαστική Αρχή ΄΄Non Environment΄΄

Εναλλακτική προσέγγιση γιά την καταπολέμηση των ανακλάσεων παρέχει η μέθοδος ΄΄Non Environment΄΄. Δωμάτια που υπακούουν στη συγκεκριμένη σχεδιαστική Αρχή περιορίζουν εκτός από τις πρώϊμες ανακλάσεις και το πεδίο αντήχησης.Χαρακτηρίζονται ως ΄΄Ημισφαιρικά Ανηχοϊκοί Θάλαμοι΄΄ αφού η ακουστική τους συμπεριφορά διατηρεί ένα μικρό ποσοστό πρώϊμων ανακλάσεων από τις σκληρές επιφάνειες.

Τα ηχητικά κύματα που εκπέμπονται από τα μόνιτορ απορροφώνται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό δίχως να συμβάλουν στη σύσταση πεδίου αντήχησης.Τα ηχεία προσαρμόζονται σε κοιλότητες έτσι ώστε η μπάφλα τους να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με την επιφάνεια του ισχυρά ανακλαστικού μπροστινού τοιχώματος που την περιβάλλει.Ανακλαστικές ιδιότητες διαθέτει επίσης και το όμορο σε αυτά πάτωμα.Η οροφή,τα πλαϊνά και το οπίσθιο τοίχωμα έχουν μέγιστες απορροφητικές ιδιότητες σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων.

Το μπροστινό τοίχωμα παίζει το ρόλο εκτεταμένης μπάφλας που υποβοηθά την ομοιομορφία της ακτινοβολίας των χαμηλών συχνοτήτων.Επίσης η εμπρόσθια (από τη μπάφλα προς το μηχανικό ήχου) φορά εκπομπής αναιρεί φαινόμενα κτενωτού φίλτρου από περίθλαση στις ακμές ελευθέρων στο χώρο ηχείων καθώς και ακυρώσεις από τα εκτός φάσης κύματα των χαμηλών καθώς θα επέστρεφαν ύστερα από την εκπομπή τους όπισθεν των ηχείων.

Ωστόσο σε συνδυασμό με το πάτωμα κι επιφάνειες του εγκατεστημένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού προσδίδεται ζωντάνια στην ομιλία και τις εκδηλώσεις του προσωπικού που δουλεύει εντός του χώρου(πηγές ευρισκόμενες μακριά από τα ηχεία) αποσοβώντας κατ'αυτόν τον τρόπο την ολοκληρωτικά ανηχοϊκή συμπεριφορά.Οι ακουστικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά εξασθένησης επομένως εξαρτώνται από το εάν ένας ήχος θα εκπεμφθεί εντός του χώρου ή επί ενός εκ των ορίων αυτού.Προβληματικές επιφάνειες του ηλεκτρονικού εξοπλισμού εντός του δωματίου είτε αποκτούν κλίση,είτε προστατεύονται με επιπλέον υλικά έτσι ώστε η τροχιά ανακλαστικών συνιστωσών που ξεκινούν από αυτές να εκτραπεί από τη θέση του μηχανικού ήχου.Με την αύξηση της εφαρμοζόμενης απορροφητικής φροντίδας αυξάνεται περαιτέρω η ενεργειακή αναλογία του άμεσου προς τον ανακλώμενο ήχο και μειώνονται οποιοιδήποτε χρωματισμοί.Αποτέλεσμα της non environment ακουστικής φροντίδας είναι να φτάνουν στο μηχανικό ήχου αποκλειστικά οι συνιστώσες του άμεσου ήχου καθώς και οι ανακλάσεις από το πάτωμα.Η ύπαρξη βέβαια ενός ζεύγους ανακλαστικών επιφανειών(πρόσθιος τοίχος & πάτωμα) υποστηρίζει ένα μικρό ποσοστό πρώϊμων ανακλάσεων.

Οι απαιτούμενες διαστάσεις των εγκατεστημένων διατάξεων εξαρτώνται από τα μήκη κύματος της υπό απορρόφηση ακτινοβολίας,άρα καταλαμβάνουν αξιόλογο ποσοστό από τον αρχικό όγκο του δωματίου.

Κύριο πλεονέκτημα αυτής της τεχνοτροπίας είναι η μεγάλη ευκρίνεια στην απόδοση φίνων λεπτομερειών της ηχογράφησης.Επιπλέον παρέχει συνεκτική εξισορρόπηση μεταξύ σημάτων σταθερής κατάστασης και δυναμικών αντιθέσεων του προγράμματος.Τα συμβατικής κατασκευής δωμάτια ελέγχου τείνουν να διαφοροποιούνται μεταξύ τους στις αντιλαμβανόμενες από τον ακροατή αναλογίες δυναμικών αντιθέσεων προς ήχους των οποίων τα χαρακτηριστικά εκπομπής προσεγγίζουν την αμετάβλητη κατάσταση.

Η διαφοροποίηση στην ακουστική συμπεριφορά γίνεται πιό έντονη γιά θέσεις πέρα από την Κρίσιμη Απόσταση.Η στάθμη των εκπεμπόμενων δυναμικών αντιθέσεων θα πέφτει ως γνωστόν κατά 6 dB γιά κάθε διπλασιασμό της απόστασης από την πηγή επειδή η συντομία τους-σε αντίθεση με πιό παρατεταμένα εκπεμπόμενα σήματα- δεν δίνει ευκαιρία στους ιδιοσυντονισμούς του δωματίου να υποστηρίξουν τη διατήρησή τους στην αντίληψη του ακροατή.Η αντίληψη των δωματίων non environment γιά των ακροατή παραλληλίζεται μ'εκείνη των ακουστικών.

Βασικά μειονεκτήματα προκύπτοντα από την έλλειψη πεδίου αντήχησης είναι τα εξής:

-Δεν παρουσιάζει συνάφεια με τη συνηθισμένη ακουστική συμπεριφορά των οικιακών χώρων.Σε μικρού μάλιστα μεγέθους δωμάτια ελέγχου η τεχνοτροπία δεν υποστηρίζει αρκετά ευρεία περιοχή κατά τη στερεοφωνική απεικόνιση.Η απόδοση ευρύτητας εικονικών πηγών ή αίσθησης περιέλιξης του ακροατή από το μουσικό γεγονός πραγματοποιείται κανονικά χάρη σε σειρά πλαϊνών ανακλάσεων με διευθύνσεις εκτός των μόνιτορ ηχείων και χρονικές υστερήσεις στην άφιξή τους οι οποίες θ'αρμόζουν σε συγκεκριμένους τύπους χώρου ηχογράφησης-είτε πρόκειται γιά τον πραγματικό είτε γιά εικονικό.
Ένας άρτιος επαγγελματίας μηχανικός ήχου έχει την ικανότητα να δώσει έμφαση στην αντίληψη των λεπτομερειών της ηχογράφησης εντός του δωματίου ελέγχου ερμηνεύοντας ταυτόχρονα την ακουστική επισκόπηση ώστε να προβλέψει το πώς αναμένεται ν'ακουστεί αυτή εντός πιό ΄΄ζωντανού΄΄ χώρου.Αυτή η διαδικασία καθίσταται δυσχερέστερη εντός non environment δωματίων ελέγχου,αφού οι επερχόμενες επικαλύψεις πληροφοριών της ηχογράφησης από ανακλάσεις που θα παρέχουν την αίσθηση χωρικής ευρύτητας εντός οικιακών χώρων ακρόασης,δεν μπορούν να είναι προβλέψιμες στο σύνολό τους.Η τελευταία μάλιστα παρατήρηση αξίζει ιδιαίτερης προσοχής απ'όσους διατηρούν στον οικιακό τους χώρο audiophile συστήματα τα οποία χαρακτηρίζονται ως ΄΄αναλυτικά΄΄...

-Ανάγκη είτε παροχής μεγάλης ισχύος(περίπου δεκαπλάσια) είτε μόνιτορ ηχείων μεγάλης ευαισθησίας γιά την επισκόπηση σε υψηλές στάθμες ακρόασης,μιά και η αποδιδόμενη ηχητική πίεση δεν υποστηρίζεται από πεδίο αντήχησης η στάθμη του οποίου είναι υψηλότερη του άμεσου ήχου κατά 10 dB περίπου.(Newell,2008)(...)
 
Last edited:

ChrisHat

Επαγγελματίας
Μηνύματα
740
Reaction score
390
Απάντηση: Live End Dead End - Reflection Free ZoneΑπώτερο στόχο της σχεδιαστικής Αρχής LEDE αποτελεί η σύσταση Zώνης Ελεύθερης Ανακλάσεων(Reflection Free Zone-RFZ) γύρω από τη θέση του ακροατή (μηχανικού ήχου).Αυτή επιτυγχάνεται με την κατάλληλη κλίση των ηχείων και χάρη στην τοποθέτηση απορροφητών(μείωση της ανακλώμενης ενέργειας) και κατοπτρικών ανακλαστήρων με γεωμετρία κεκλιμένων επιφανειών(ανακατεύθυνση ανακλώμενης ενέργειας προς το διαχυτικό οπίσθιο μισό του δωματίου) στις θέσεις των πρώϊμων ανακλάσεων.H τιμή IΤD γιά το δωμάτιο έτσι μεγιστοποιείται.Η τεχνοτροπία LEDE βασίζεται στην ύπαρξη των RFZ και τον κατάλληλο χρονισμό ψυχοακουστικών φαινομένων:το διάστημα παύσης μεταξύ του άμεσου σήματος και της νωρίτερης ανακλώμενης ενέργειας ερχόμενης από οποιοδήποτε εκ των ορίων που σχηματίζουν το χώρο.Τα δωμάτια που έχουν διαστάσεις μικρότερες από δεδομένες τιμές αδυνατούν να επιτύχουν τα αναγκαία χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα ν'αποτυγχάνει η εφαρμογή της μεθόδου.Το πάτωμα έχει συνήθως ανακλαστικές ιδιότητες(ξύλινη κατασκευή),οπότε είναι αναγκαία η εγκατάσταση ισχυρών απορροφητικών διατάξεων ευρέως φάσματος στην οροφή,ώστε ο RT60 να μην υπερβαίνει το όριο των 300 χιλιοστών δευτερολέπτου-γιά χώρο έκτασης 35-45 τετραγωνικών μέτρων.Η ακουστική συμπεριφορά του χώρου θα προσεγγίζει την ανηχοϊκή μονάχα εντός των ορίων της Ελεύθερης ανακλάσεων Ζώνης.Η μεγάλη απορροφητικότητα του εμπρόσθιου μισού θα μειώνει σημαντικά την ενέργεια των στασίμων κυμάτων(ρυθμών συντονισμού).Η άφιξη ανακλάσεων στον ακροατή θα γίνεται ύστερα από διάστημα 11-20 χιλιοστών δευτερολέπτου,αποφεύγοντας τιμές υπεράνω των 25 ώστε να προληφθεί αντίληψη των ανακλαστικών συνιστωσών ως ηχώ.Οι αντιληπτές ανακλάσεις θα προέρχονται από το διαχυτικό(΄΄ζωντανό΄΄) μισό του δωματίου,οπότε η εναπομείνασα ενέργεια των πρώϊμων θα έχει κατατμηθεί κι ενταχθεί στο πεδίο διάχυσης.

Ως αποτέλεσμα ο μηχανικός ήχου ακούει στη διάρκεια των πρώτων 25 περίπου χιλιοστών δευτερολέπτου σήμα απαλλαγμένο κατά το μεγαλύτερο μέρος από πρώϊμες ανακλάσεις,ενώ η απαραίτητη αντίληψη του χώρου παρέχεται μέσω ανακλάσεων από το οπίσθιο διαχυτικό μισό του δωματίου.Από αυτό το γεγονός προκύπτουν τα βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου,με πρώτο την εύκολη ακουστική κόπωση του μηχανικού ήχου.Ακολουθεί η ψυχοακουστική ανακολουθία που συνεπάγεται η αίσθηση του άμεσου σήματος συνδυασμένου με ανακλάσεις αποκλειστικά όπισθεν του ακροατή,οι οποίες δυνητικά αλλοιώνουν στοιχεία της στερεοφωνικής απεικόνισης μεταξύ των ηχείων.Η εφαρμογή της τεχνοτροπίας δυσχεραίνει όσον αφορά την εξάλειψη των ανακλάσεων από τις επιφάνειες του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και τα κατά μέτωπο διαφανή χωρίσματα από το θάλαμο ηχοληψίας.Προσπάθεια ελέγχου αυτών των προβλημάτων έχει γίνει με παραλλαγές της μεθόδου:λ.χ. η αναστροφή τοποθέτησης στο χώρο μεταξύ Live End & Dead End.Η λειτουργία της Αρχής καταρρίπτεται γιά προφανείς λόγους σε δωμάτια πολυκαναλικού ήχου.


Η σχεδιαστική Αρχή LEDE-RFZ στάθηκε ορόσημο στην ακουστική φροντίδα δωματίων ελέγχου,αφού εξασφάλισε ποιοτικές συνθήκες μίξεων καθώς κι επαναληψιμότητα στην αναμενόμενη απόδοση κατά την αναπαραγωγή τους σε χώρους ακρόασης έξω από το δωμάτιο της μίξης.
Το κλασσικότερο παράδειγμα Lede Room (και μοναδικό) στην Ελλάδα είναι το Athens Mastering σχεδιασμένο απο τον Christian Malcurt.

[/IMG]
 

dapost

Rehdeko & Harbeth lover
Μηνύματα
4.820
Reaction score
11.093
Ζηλεύουμε τον παραπάνω χώρο και θαυμάζουμε τον άνθρωπο που ευθύνεται για μερικά από τα καλύτερα CD ή άλμπουμ που έχουμε στη δισκοθήκη μας :404::404:
 

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Σχεδιαστική Αρχή Attack Wall

H Αρχή λειτουργίας του Attack (All Tube Trap Acoustic Control Kit) Wall έχει αναπτυχθεί από την Acoustic Sciences Corporation.Σε αντίθεση με τις κλασικές μεθόδους ακουστικής φροντίδας η εγκατάστασή του δεν πραγματοποιείται με την εναπόθεση ή ανάρτηση απορροφητικών/διαχυτικών διατάξεων στις επιφάνειες που ορίζουν το δωμάτιο.Το πεδίο ακρόασης συστήνεται μακριά από τους τοίχους και τις γωνίες.Η συγκεκριμένη σχεδιαστική Αρχή ικανοποιεί τις επιταγές του LEDE τόσο γιά στερεοφωνικά όσο και γιά πολυκαναλικά περιβάλλοντα μίξης.


Τα Tube Traps-τα οποία χρησιμοποιούνται ευρέως σε εφαρμογές LEDE στις γωνίες ή/και αναρτημένα μαζί με άλλους τύπους μπασοπαγίδων- είναι ακουστικές συσκευές κυλινδρικής μορφής.Ενώ ολόκληρη η επιφάνειά τους απορροφά τις χαμηλές συχνότητες,έχουν την ιδιαιτερότητα ότι οι υψηλές απορροφώνται από τη μισή έκταση της πλαϊνής επιφάνειάς τους και ανακλώνται από την άλλη μισή.

 
Last edited:

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Ανατομία Ακουστικής Χώρων

Aρκετά δωμάτια ελέγχου επιμελημένα από φημισμένους ακουστικούς μηχανικούς φέρουν τα μόνιτορ ηχεία εντοιχισμένα υπεράνω του επιπέδου των αυτιών του μηχανικού ήχου με κλίση προς τη θέση του (soffit mounted).Σε πολλές άλλες περιπτώσεις τα μόνιτορ είναι ελεύθερα πάνω σε βάσεις,παρέχοντας επισκόπηση μέσου πεδίου(midfield monitoring) γιά τη μίξη.Ως γνωστόν,η διάδοση των υψηλών συχνοτήτων γίνεται σε ευθύγραμμες διευθύνσεις(που αναπαριστώνται χάρη σε μεθόδους ακτινικής ιχνηλάτησης-Ray Tracing) ενώ των χαμηλών γίνεται σφαιρικά κι εξίσου σε όλες τις διευθύνσεις.Επομένως στις περιπτώσεις των μονόπολων μόνιτορ που βρίσκονται ελεύθερα εντός του χώρου οι υψηλές εκπέμπονται κατά κανόνα εμπρός από την πρόσοψη του ηχείου με κατευθυντικότητα καρδιοειδούς σχήματος,ενώ οι χαμηλές εκπέμπονται παντοκατευθυντικά.

Σε μεγάλο πλήθος τέτοιων εγκαταστάσεων τα ηχεία πάνω στη βάση τους βρίσκονται-όπως και τ'αυτιά του μηχανικού- στο μέσον περίπου του ύψους του δωματίου.Αυτό σημαίνει ότι οι ανακλάσεις των χαμηλών συναντώνται επιστρέφοντας από πάτωμα και οροφή αντίστοιχα περίπου στο ύψος της μονάδας χαμηλών.Κατά συνέπεια μεταβάλλουν πυκνότητα και ακουστική εμπέδηση του αέρα μπροστά από τη μονάδα χαμηλών δημιουργώντας κιόλας φαινόμενα κτενωτού φίλτρου αφού βρίσκονται σε διαφορά φάσης με το άμεσο σήμα.Το παρακάτω παράδειγμα αφορά δωμάτιο ύψους 2,5 μέτρων όπου τα μόνιτορ είναι στηριζόμενα σε βάσεις που τα τοποθετούν σε ύψος περί τα 1,2 μέτρα.Τις στιγμές κατά τις οποίες η κίνηση της μονάδας χαμηλών βρίσκεται σε αντίστροφη φάση ως προς τις ανακλαστικές συνιστώσες,υφίστανται ακυρώσεις στην εκπομπή αυτής:ο αέρας γίνεται αραιότερος και μειώνεται η αποτελεσματικότητα ώθησής του από τη μονάδα χαμηλών.Τις στιγμές που βρίσκεται στην ίδια φάση,ο αέρας γίνεται πυκνότερος και αυξάνεται η αποτελεσματικότητα της μονάδας χαμηλών στο να τον ωθήσει.

Όπως έχει αναφερθεί,η περιεχόμενη ενέργεια κάθε ηχητικού κύματος περιλαμβάνει δύο συνιστώσες: κινητική ενέργεια (σωματιδιακή ταχύτητα συνδεόμενη με την κίνηση των μορίων του αέρα) και δυναμική ενέργεια (ακουστική πίεση συνδεόμενη με τη συμπίεση του αέρα).Όταν οι συρμοί των δύο ανακλώμενων κυμάτων από πάτωμα-οροφή αντιπαρατίθενται μετωπικά κατά τη στιγμή που συναντώνται,οι συνιστώσες της δυναμικής ενέργειας θα αθροιστούν (διπλασιασμός της πίεσης).Παράλληλα,οι δύο συνιστώσες κινητικής ενέργειας αντιπαρατιθέμενες μεταξύ τους αλληλοαναιρούνται μετατρεπόμενες σε επιπλέον δυναμική ενέργεια (νέος διπλασιασμός πίεσης).Ολική συνέπεια της σύγκρουσης είναι η παραγωγή τετραπλάσιας πίεσης εκτός φάσης στη ζώνη εμπρός απο το διάφραγμα της μονάδας χαμηλών σε σύγκριση με αυτήν που θα παρήγαγε ένα μεμονωμένο ανακλώμενο κύμα.

Εάν κι εφόσον τα μόνιτορ ηχεία δεν είναι εντοιχισμένα,τα χαρακτηριστικά εκπομπής τους θα μπορούσαν να βελτιωθούν με την επέκταση της επιφάνειας της μπάφλας,ώστε να κατευθύνεται μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας του κύματος χαμηλών με εμπρόσθια φορά προς τον ακροατή και μικρότερο σε διαφορετικές διευθύνσεις προς τα όρια του δωματίου.Μιά καλή σχεδίαση ΄΄baffle΄΄ θα προωθεί τις χαμηλές και θ'απορροφά τις μεσαίες φροντίζοντας ώστε να μην ενισχύει ανεπιθύμητες συχνοτικές περιοχές.To δε στήριγμα του ηχείου μπορεί να μετατραπεί ώστε ν'αποτελέσει και το ίδιο τμήμα του ΄΄baffle τείχους΄΄,υποβοηθώντας περαιτέρω τη διαχείριση του διογκούμενου κύματος.Παρακάτω απεικονίζεται το πρότυπο μιάς βασικής δομικής μονάδας του Attack Wall η οποία διαμορφώνει ένα ελεύθερα στημένο ΄΄βάθρο μπάφλας΄΄.Η διάταξη ελαχιστοποιεί τις παραμορφώσεις που εισάγονται στο άμεσο σήμα του midfield μόνιτορ ηχείου βάσης.
 
Last edited:

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Ανατομία Ακουστικής Χώρων

Η εμπρόσθια επιφάνεια της μπάφλας αυξάνει την αποτελεσματικότητα του woofer όπως μιά μικρή χοάνη που θα φόρτιζε τον αέρα μπροστά από το διάφραγμα μιάς μονάδας.Ευνοεί τη διάδοση του διογκούμενου κυματικού μετώπου των χαμηλών συχνοτήτων σε μεγαλύτερο βαθμό προς το μπροστινό έναντι του οπίσθιου μέρους του ηχείου,με την εκπομπή του να προσομοιάζει το περίφημο καρδιοειδές μοτίβο.Οι χαμηλές συχνότητες εμφανίζουν πάντοτε μικρότερη ενέργεια στο χώρο όπισθεν μιάς μονάδας που φορτίζεται με baffle.Η διάταξη επιπλέον εκτείνεται και πλησιάζει προς το πάτωμα και την οροφή παίζοντας ρόλο αεροτομής,κατά τρόπον ώστε το κυματικό μέτωπο των χαμηλών να διοχετεύεται γύρω από τις παρυφές της και η πρόσκρουση του ηχητικού κύματος στις ομόλογες επιφάνειες να γίνεται υπό κλίση αντί κατακόρυφα.Το γεγονός αυτό μειώνει την ισχύ των φαινομένων άθροισης/ακύρωσης τα οποία αλλιώτικα θα εμφανίζονταν από ισχυρή αναπήδηση του κύματος χαμηλών συχνοτήτων επί του πατώματος και της οροφής.


Τα φαινόμενα κτενωτού φίλτρου οφειλόμενα στο συνδυασμό των συρμών κυματικών μετώπων που προέρχονται από ισχυρές και ταυτόχρονες ανακλάσεις σε πάτωμα-οροφή με το άμεσο κύμα στην πρόσοψη του ηχείου μειώνονται χάρη στην πρόσθεση πτερυγίων στις άκρες της σανίδας του baffle.Εκτός από τη δεδομένη εκτονωτική δράση του baffle,η αναπήδηση του χαμηλού στο πάτωμα μπορεί να μειωθεί περαιτέρω με την προσθήκη απορροφητή χαμηλών στη ζώνη ανακλαστικής πίεσης που προκύπτει εκ της αναπήδησης του κύματος από το πάτωμα.Η εκτόνωση που παρέχουν τα άκρα και η επιπρόσθετη απορρόφηση των χαμηλών που παρέχει ο πάτος του baffle δρουν εκμηδενίζοντας τη συσσώρευση καθυστερημένων χρονικά σημάτων πίεσης γειτονικά προς το διάφραγμα του woofer.Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η αναγωγή της κινητικής ενέργειας σε δυναμική συμβαίνει μονάχα στην περίπτωση που οι συγκρουόμενοι κυματικοί συρμοί είναι ισοδύναμοι.Με την επιπρόσθετη εξασθένηση εκείνου που προέρχεται από το πάτωμα,αποσοβείται η επιπλέον μετατροπή σε δυναμική ενέργεια,οπότε δεν επηρεάζει πιά αυτή τη συμπεριφορά του woofer.H baffle διαταξη εξουδετερώνει τη συχνοτικά εξαρτώμενη ασυμβατότητα ακουστικής εμπέδησης η οποία επιδρά στη συμπεριφορά του woofer από ένα midfield μόνιτορ βάσης που στέκεται στον ελεύθερο χώρο εντός του δωματίου,αποδίδοντας στον ακροατή άμεσο σήμα χαρακτηριζόμενο από υψηλότερη ευκρίνεια και ακρίβεια.

 
Last edited:

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Ανατομία Ακουστικής Χώρων

Επόμενο στάδιο θα είναι η σύσταση Ελεύθερης Ανακλάσεων Ζώνης.To κάτω αριστερά σχήμα αναπαριστά απλοποιημένα τις διαδρομές του άμεσου σήματος από το ηχείο και του πρώτου ανακλώμενου από το αριστερό πλαϊνό τοίχωμα προς τον ακροατή.Οι χαραγμένες γραμμές συμβολίζουν τα τμήματα των κυματικών μετώπων που αλληλεπιδρούν στην πραγματικότητα με την αντίληψη του ακροατή.Στο κάτω δεξί γράφημα αναπαριστώνται διαδρομές που αντιστοιχούν σε διαφορετικές αποστάσεις των πλαϊνών τοιχωμάτων.Ο άξονας που ενώνει το ένα ηχείο με το μηχανικό έχει ληφθεί παράλληλος προς αυτά και κάθετος προς το μπροστινό και οπίσθιο τοίχωμα.Τα σημεία πρώτης ανάκλασης κείτονται επί εκάστοτε πλαϊνού τοιχώματος στο μέσον του διαστήματος ηχείου-ακροατή.Εμφανίζονται επίσης και διάφορες θέσης ανάκλασης που αντιστοιχούν σε διαφορετικές αποστάσεις των τελευταίων από ηχείο και ακροατή.

 
Last edited:

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Ανατομία Ακουστικής Χώρων

Όταν δοθεί κλίση στο ηχείο,η πορεία του άμεσου σήματος παύει να είναι παράλληλη με τα πλαϊνά τοιχώματα και το σημείο ανάκλασης δεν κείτεται πιά στο μέσον της απόστασης.Εφόσον η γωνία του ηχείου προς τον άξονα του δωματίου είναι γνωστή,μπορούν να εντοπιστούν και τα σημεία πρώτης ανάκλασης γιά οποιαδήποτε απόσταση των θεωρούμενων πλαϊνού,μπροστινού και πίσω τοιχώματος.Το παρακάτω σχήμα αποτελεί δείγμα του συνόλου υποτιθέμενων θέσεων γιά διάφορες αποστάσεις των τοιχωμάτων.Όσο μεγαλώνει η απόσταση του λαμβανομένου τοιχώματος,το σημείο πρώτης ανάκλασης τείνει προς το μέσο του διαστήματος μεταξύ ηχείου ακροατή.

Και το απαραίτητο μαθηματικό συμπλήρωμα:126::Το επόμενο διάγραμμα αναπαριστά τα σημεία ανάκλασης γιά στερεοφωνικό ζεύγος ηχείων και ακροατή που αποτελούν τις αντίστοιχες κορυφές ισοσκελούς τριγώνου εντός του χώρου ακρόασης.Καθεμία από τις πορείες(μπλε γραμμές) ξεκινά από το ομόλογο ηχείο,συναντά το εκάστοτε τοίχωμα στη διατομή αυτού με το γεωμετρικό τόπο των σημείων(κόκκινες καμπύλες) που αντιστοιχούν σε διάφορες λαμβανόμενες διαστάσεις του δωματίου κι επιστρέφει κατευθείαν στον ακροατή.Σε κάθε τοίχωμα απαντώνται δύο σημεία ανάκλασης.

 
Last edited:

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Ανατομία Ακουστικής Χώρων

Η παρουσία εντός Ελεύθερης ανακλάσεων Ζώνης είναι απαραίτητη προκειμένου να μη γίνονται αντιληπτές από το μηχανικό ήχου αλλοιώσεις στο ηχόχρωμα ή τη θέση του ειδώλου από την εμφάνιση πρώϊμων ανακλάσεων.Εφόσον εντοπιστεί η πορεία εκάστοτε πρώϊμης ανάκλασης,μπορεί αυτή να παρεμποδιστεί με σκοπό τη σύσταση RFZ.To μπλοκάρισμα των συνιστωσών που προξενούν παραμόρφωση στη στερεοφωνική μίξη μπορεί να πραγματοποιηθεί με την εγκατάσταση διατάξεων τύπου ΄΄gobo΄΄(από τον όρο ΄΄go-between΄΄ που σημαίνει απορροφητές με δυνατότητα μετακίνησης εντός του υπό μελέτη χώρου).Το πρώτο σετ σημείων ανάκλασης που οφείλουν να ελεγχθούν είναι εκείνα που προξενούν Τρεμοπαίξιμο Ηχούς (Flutter Echoes).Ο κωδωνισμός και ο ψευδοτόνος αυτών γίνονται αντιληπτοί από το μηχανικό έστω και αν η θέση ακρόασης δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τις διαδρομές της επαλληλίας ηχούς.Στόχος είναι η εξάλειψη της δυνατότητας του ηχητικού κύματος ν'ακολουθεί επαναλαμβανόμενες διαδρομές μεταξύ των ορίων του δωματίου ελέγχου.

http://www.tubetrap.com/tubetrap-user-guide.htm

Oι κόκκινες καμπύλες αντιπροσωπεύουν το γεωμετρικό τόπο όλων των πιθανών σημείων πρώτης ανάκλασης στα σημεία τομής με τα αντίστοιχα λαμβανόμενα τοιχώματα.Με την προσθήκη του πρώτου ημίσεως(γιά λόγους απλοποίησης) από τις ομόλογες ολικές διαδρομές μεταξύ ηχείου-τοιχώματος-ακροατή αναπαριστώνται οι πιθανές πορείες των κυμάτων που ανακλώνται από τοίχωμα κι επιστρέφουν στον ακροατή.Γιά την εξάλειψη εκάστοτε ανακλαστικής συνιστώσας,είναι απαραίτητο να παρεμποδιστεί η ηχητική ακτίνα που ακολουθεί την ανακλαστική πορεία ανάμεσα στο ηχείο και τον ακροατή.Μία κοινή πρακτική είναι η εφαρμογή ηχοαπορροφητικού υλικού στην εντοπισμένη θέση πρώτης ανάκλασης επί του αντίστοιχου τοιχώματος.Εναλλακτική μέθοδος όμως είναι η παρεμπόδιση της πορείας σε οποιαδήποτε άλλη θέση κατά μήκος αυτής.

 
Last edited:

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Υλοποίηση του ΄΄Attack Wall΄΄
Η παρακάτω εικονιζόμενη διάταξη από μονάδες ακουστικών baffle αποτελεί τη σχηματική υλοποίηση του ΄΄Attack Wall΄΄ και μπλοκάρει αποτελεσματικά όλες τις διαδρομές πρώϊμων ανακλάσεων και flutter echoes.Η ευεργετική της δράση παραμένει ανεξάρτητη της απόστασης που θ'απέχει οποιοδήποτε τοίχωμα του δωματίου από το στήσιμο της μίξης.Το σύστημα δύναται να εγκατασταθεί απαράλλαχτο σε οποιοδήποτε άκρο ή το μέσον του δωματίου,είτε σε στουντιακούς είτε σε οικιακούς χώρους,εξακολουθώντας ν'αποσοβεί την αντίληψη των πρώτων ανακλάσεων.Το ίδιο αποτέλεσμα θα διατηρείται ακόμα και αν στηθεί-περιβάλλοντας πάντα το πεδίο επισκόπησης της μίξης- εκτός του άξονα του δωματίου ή σε άνισες αποστάσεις από τα τοιχώματα.
To επόμενο σχήμα αναπαριστά τη διάταξη πεντακάναλης μίξης όπου θα έχουμε κεντρικό ηχείο σε θέση 0 μοιρών,ζεύγος κύριων ηχείων σε θέσεις 30 μοιρών και ηχείων περιβάλλοντος ήχου(surround) σε θέσεις 110 μοιρών ως προς τον άξονα του δωματίου.Στη θέση μίξης έχει συσταθεί ζώνη ελεύθερη ανακλάσεων γιά ορθογώνιο δωμάτιο οποιωνδήποτε διαστάσεων.Το ίδιο θα ισχύει γιά οποιαδήποτε τοποθέτηση εντός οποιουδήποτε χώρου με την προϋπόθεση ότι ο ακουστικός άξονας θα διατηρηθεί παράλληλος με τον άξονα του δωματίου.
http://www.tubetrap.com/tubetrap-setup.htm

Οι μονάδες baffle που συμπεριλαμβάνονται στη διάταξη έχουν διπλή όψη.Η μπροστινή που αντικρύζει το μηχανικό στη θέση μίξης είναι απορροφητική σε ευρύ φάσμα συχνοτήτων(χαμηλές-μεσαίες-υψηλές).Η οπίσθια που αντικρύζει τα γυμνά τοιχώματα του δωματίου έχει ισχυρές διαχυτικές ιδιότητες.Κάθε μονάδα baffle είναι ανοιχτή στον πάτο και την κορυφή της.Τα ηχητικά κύματα που προσκρούουν στην οροφή ανακλώνται περνώντας πάνω από τα baffle,ενώ εκείνα που προσκρούουν στο πάτωμα ανακλώνται περνώντας κάτω από τα baffle.Τα μέτωπα των ανακλώμενων κυμάτων προσκρούουν στο οπίσθιο τοίχωμα του δωματίου και ανακλώνται ξανά κατευθυνόμενα προς τη διαχυτική οπίσθια πλευρά του baffle.Στο συγκεκριμένο στάδιο ο ανακλώμενος ήχος παρουσιάζει αρκετή χρονική υστέρηση ώστε να ικανοποιούνται οι επιδιωκόμενες συνθήκες του LEDE και παράλληλα έχει διαχυθεί αποτελεσματικά.Διασπειρόμενος κατόπιν πίσω προς το γυμνό τοίχωμα ανακλάται εκ νέου,κατευθυνόμενος αυτήν τη φορά-περνώντας άνω και κάτω από τα baffle- προς τη θέση του μηχανικού.

Η εγκατάσταση Attack Wall γιά πολυκαναλική μίξη(5.1) εκτός των ανοιγμάτων που αφήνει από πάνω και κάτω,διαθέτει επιπρόσθετα πλαϊνά ανοίγματα.Με την ακτινική ιχνηλάτηση του ηχητικού κύματος από εκάστοτε ηχείο ο οποίος εξέρχεται από καθένα εκ των ανοιγμάτων και χάρη στην αλληλουχία των ανακλάσεων που συμβαίνουν επί των τοιχωμάτων του δωματίου,αναπτύσσεται μιά πλευρική συνθήκη εισαγωγής διάχυτης ενέργειας καθυστερημένων ανακλάσεων από το εξωτερικό του Attack Wall εντός του πεδίου ακρόασης.Το διάστημα ανάμεσα στη διαχυτική όψη του συστήματος baffle και τα γυμνά τοιχώματα λειτουργεί ιδανικά όταν διατηρείται μεταξύ 0,9 - 2,8 μέτρων.Δωμάτια που έχουν μεγαλύτερες διαστάσεις εξακολουθούν να τηρούν τη συνθήκη ελευθερίας από πρώϊμες ανακλάσεις,με τη διαφορά ότι η επέλαση της διάχυτης ενέργειας ανακλάσεων που φτάνουν στη θέση ακρόασης από το εξωτερικό του Attack Wall καθυστερεί ακόμα περισσότερο στο πεδίο του χρόνου και η στάθμη αυτών είναι χαμηλότερη.

 
Last edited:

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Ανατομία Ακουστικής Χώρων

Με την εγκατάσταση κατάλληλα σχεδιασμένων μονάδων baffle πραγματοποιούνται οι τρεις βασικές προδιαγραφές γιά την αρτιότητα της υλοποίησης ενός δωματίου ελέγχου:Καταρχάς εξαπολύεται από τα ηχεία ισχυρό και απαραμόρφωτο άμεσο σήμα.Δεύτερον,απαλείφεται η αλληλουχία των πρώϊμων ανακλάσεων που αλλοιώνουν το μουσικό τόνο και την απεικόνιση των ειδώλων.Τέλος,στο περιβάλλον ακρόασης/μίξης επιστρέφει διάχυτη ενέργεια προερχόμενη από σωρεία καθυστερημένων ανακλάσεων.Είναι χαρακτηριστικό ότι η πολυκαναλική σύσταση του πεδίου ακρόασης δεν αφορά μονάχα τα μόνιτορ ηχεία αλλά επεκτείνεται και στη διάχυτη ενέργεια που θα επιστρέφει καθυστερημένη στο μηχανικό.Οι σχεδιαστικές απαιτήσεις που αφορούν την καμπύλη Ενέργειας προς Χρόνο του δωματίου παραμένουν σταθερές,αυτό που αλλάζει ριζικά θα είναι η γεωμετρική τους αντιπροσώπευση.Τα συγκεκριμένα σχεδιαστικά κριτήρια προσδιορίζονται με το ακρωνύμιο LSDS (Live Surround Dead Surround).

Θεωρητικά πλεονεκτήματα της μεθόδου Attack Wall είναι η ευελιξία στην εφαρμογή της,η ακρίβεια και η επαναληψιμότητα στην ακουστική απόδοση του δωματίου.Mειονέκτημα παραμένει η εμφάνιση παρασίτων ανακλαστικών συνιστωσών από τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό εντός του πεδίου ακρόασης.Δεν παύει να είναι μιά δαπανηρή μέθοδος με αδυναμία υλοποίησης από αυτοσχέδια υλικά γιά το μέσο οικιακό χώρο.
http://www.tubetrap.com/tubetrap-technical.htm

 
Last edited:


costas EAR

Δόκτωρ ΔιαXύσιος
Editor
Μηνύματα
51.577
Reaction score
126.356
Απάντηση: Ανατομία Ακουστικής Χώρων

αυτό τώρα τι τό'θελες?
 


costas EAR

Δόκτωρ ΔιαXύσιος
Editor
Μηνύματα
51.577
Reaction score
126.356
Απάντηση: Σχεδιαστική Αρχή Attack Wall

όχι, αλλά ότι χρησιμοποιούν τέτοια ηχεία για ηχεία τηλεόρασης. άμα λείπει ένα ντουβάρι σε δίπολα, τότε το ντουβάρι το παριστάνει ο ιδιοκτήτης.
 

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Σχεδιαστική Αρχή Attack Wall

όχι, αλλά ότι χρησιμοποιούν τέτοια ηχεία για ηχεία τηλεόρασης. άμα λείπει ένα ντουβάρι σε δίπολα, τότε το ντουβάρι το παριστάνει ο ιδιοκτήτης.
Όπως κατάλαβες,η επίμαχη φωτογραφία δεν ανήκε στο έγγραφο.
Με προσεκτική παρατήρηση διαπιστώνεται ότι τα τοιχώματα έχουν δυνατότητα συναρμολόγησης.
Η τοποθέτηση της συγκεκριμένης φωτό ωστόσο υπακούει σε μιά ιδιαίτερη σημειολογία.
Πόσο ΄΄λογικός΄΄ ή ΄΄παράλογος΄΄ θ'ακουγόταν ο ακροατής που θα δήλωνε εκεί και τότε ότι κάτι του έφταιγε στην ακουστική απόδοση των εικονιζόμενων συσκευών;
 

D

Deleted member 8307

Guest
κάθε φορά που ξαναδιαβάζω το θέμα για να δω κάτι που με ενδιαφέρει, μετά από λίγο ... βλέπω τη γνωστή μούντζα που κυκλοφορεί στο site να μου χαμογελά και να μου μιλά άπταιστα την γαλλικήν :612:
 

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
16.959
Reaction score
55.129
Απάντηση: Ανατομία Ακουστικής Χώρων

Η εξέλιξη της ακουστικής φροντίδας δωματίων ελέγχου έχει αποτυπωθεί στη διπλή απαίτηση γιά χώρους οι οποίοι δεν θα επιτρέπουν-στο μέγιστο δυνατό βαθμό- να υπεισέρχεται κάποια ιδιαίτερή τους ακουστική υπογραφή στο αντιλαμβανόμενο περιεχόμενο του σήματος ηχογράφησης/μίξης και παράλληλα η σύσταση του προκύπτοντος πεδίου να μην επιφέρει γρήγορη ακουστική κόπωση στους μηχανικούς ήχου που θα δραστηριοποιούνται εντός αυτών.Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα των μεθόδων που έχουν ήδη παρουσιαστεί δεν παύουν να επιτυγχάνονται υπό συγκεκριμένους όρους,όπως:

-Παραμονή του μηχανικού ήχου σε αυστηρά καθορισμένη θέση βέλτιστης ακουστικής απόδοσης(sweet spot) κατά τη διάρκεια της επισκόπησης.

-Ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός(λ.χ. κονσόλες,ικριώματα συσκευών,κ.α.) θα περιορίζεται σε δεδομένες θέσεις εντός του δωματίου με τις διαστάσεις του κατάλληλες ώστε να μη βρίσκεται σε στενή γειτονία με τα μόνιτορ ηχεία,τ'απορροφητικά όρια ή όπισθεν του μηχανικού.

Η κατασκευή ενός δωματίου ελέγχου/ακρόασης που θα χαρακτηρίζεται ΄΄ουδέτερο΄΄ ξεκινά πάντοτε από την υλοποίηση της καταλληλότερης αναλογίας των μεγαλύτερων δυνατών διαστάσεων(μήκους-πλάτους-ύψους) γιά δεδομένο διαθέσιμο όγκο,έτσι ώστε η συχνοτική κατανομή των ιδιορρυθμών ταλάντωσης και αρμονικών τους γιά τον προκύπτοντα χώρο να μην παρουσιάζει είτε συμπτώσεις επιμέρους συνιστωσών εντός διαστήματος 5Hz,είτε χάσματα μεταξύ αυτών.Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η βέλτιστη φασματική ομοιογένεια στη λεγόμενη ΄΄ζώνη στασίμων κυμάτων΄΄:
http://www.avsite.gr/vb/showthread....A%DE%F2-%D7%FE%F1%F9%ED&p=1069450#post1069450
 
Last edited:


Staff online

  • abcd
    Πρώην Διοικητής ο τροπαιοφόρος

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Threads
171.766
Μηνύματα
2.875.566
Members
37.950
Νεότερο μέλος
Roby
Top