Featured Απόδραση σε παράλληλο Σύμπαν (Τύφλα να 'χει το πικάπ)

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
11.752
Reaction score
30.282
Έρχεται λοιπόν η ώρα των sub...Τα Dynaudio 18S διαθέτουν δικό τους ενσωματωμένο επεξεργαστή να εξυπηρετεί διαχείριση σήματος,τη χρονική ευθυγράμμιση με δορυφόρους όπως και προαιρετικά παραμετρικά φίλτρα ισοστάθμισης ειδικά για τη ζώνη ευθύνης τους.

Η τελευταία έκδοση λογισμικού τους επιτρέπει πλήρες ηλεκτρονικό κροσάρισμα κόβοντας με υψιπερατό φίλτρο το σήμα για τους δορυφόρους κάτω από τη συχνότητα κρος.Στη συγκεκριμένη εφαρμογή καθένας εκ των δορυφόρων κροσαρίστηκε με δική του μονάδα sub.

Επειδή η λειτουργία με αυτήν την έκδοση λογισμικού προβλέπει υψιπερατά φίλτρα αποκλειστικά για επαγγελματικά μοντέλα δορυφόρων της Dynaudio,είχε ληφθεί μέριμνα στο προηγούμενο στάδιο εγκατάστασης των δορυφόρων ώστε το μοτίβο υποχώρησης να μην ήταν άσχετο προς τον τύπο δορυφόρου για τον οποίο θα οριζόταν το υψιπερατό φίλτρο.Στη συγκεκριμένη περίπτωση ορίστηκε συχνότητα κρος που αντιστοιχούσε στο 5ιντσο μόνιτορ LYD5,ώστε τα Triton7 να κροσάρονταν σε ζώνη 70-80 Hz με τα sub ν'αναλαμβάνουν τα ίδια τις πρώτες δύο οκτάβες.Υπό αυτή τη συνθήκη διαπιστωνόταν κιόλας ότι στις συνηθισμένες μέσες στάθμες ακρόασης οι δορυφόροι έμεναν ως επί το πλείστον σε τιμές απαιτούμενης ισχύος από τους τελικούς που σπανίως ξεπερνούσαν τα 10 Watt,,οπότε αυτή αποδιδόταν κυρίως υπό συνθήκες τάξης Α σύμφωνα με την πόλωση του εν λόγω ενισχυτικού σταδίου.

Δοκιμάστηκαν και χαμηλότερες συχνότητες κρος ανταποκρινόμενες σε μεγαλύτερα μόνιτορ,διαπιστωνόταν όμως ότι αυξάνονταν τότε οι ανισορροπίες μεταξύ καναλιών στη ζώνη έως τα 80 Hz.Για την ακριβή θέση στο sub καθενός καναλιού πραγματοποιήθηκαν απανωτές μετρήσεις σε καθέναν από τους διαθέσιμους συνδυασμούς θέσεων.Χωρίς περιορισμό στα μήκη διαθέσιμων καλωδίων δοκιμάστηκαν οι κλασσικές θεωρητικές τοποθετήσεις σε γωνίες,κολλητά σε τοίχους πάνω στο μέσον της αντίστοιχης διάστασης,μπροστά και όπισθεν των ηχείων,στους πλευρικούς τοίχους,ανασηκωμένα στο κέντρο της διάστασης του ύψους είτε και τα δύο είτε εναλλάξ,κ.ο.κ.

Από όλους τους δυνατούς συνδυασμούς που επέτρεπε η χωροταξία,η ομαλότερη απόκριση συχνότητας στο συγκεκριμένο χώρο προέκυψε στις εικονιζόμενες θέσεις.Γνώμονας ήταν η ομαλότερη δυνατή απόκριση στο πεδίο της συχνότητας καθότι ο ενσωματωμένος επεξεργαστής μπορούσε να διαχειριστεί ικανοποιητικά τη χρονκή ευθυγράμμιση με τους δορυφόρους ,ενώ παράλληλα κανένας επεξεργαστής δεν γίνεται ν'αναπληρώνει ικανοποιητικά απώλειες ενέργειας στις πρώτες οκτάβες εξαιτίας πλημμελούς τοποθέτησης των sub.

H ΄΄ωμή΄΄ απόκριση δορυφόρων μαζί με sub υπό τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και στάθμη αναφοράς σταθερή σε τιμή 84 dB επί του sweet spot.
1593330765758.png


Και υπό Ψυχοακουστική εξομάλυνση:
1593332249746.png


Παρατηρούμε καταρχάς ότι οι όποιες υποχωρήσεις κάτω από τη στάθμη αναφοράς στις πρώτες οκτάβες ισχύουν σε στενές ζώνες,καθώς και οι τονισμοί από ιδιορρυθμούς.Η καμπύλη στο σύνολό της έχει μοτίβο ισορροπημένης ΄΄smilie curve΄΄ .Εδώ όμως υπάρχει ευχέρεια η ανωφερής κλίση του ΄΄χαμόγελου΄΄ στη ζώνη κάτω των 80 Hz να καθορίζεται εύκολα από τον εξασθενητή στάθμης πάνω στα ίδια τα sub.Και αυτό σε συνάρτηση προς τη μέση συνεχόμενη στάθμη ακρόασης,με την κλίση να επιλεγόταν πιο ανωφερής σε πολύ χαμηλές στάθμες και πιο επίπεδη σε υψηλές στάθμες.

Με ωφέλιμη ενέργεια να ξεκινάει από τα 15 Hz,το φωνογραφικό στάδιο διαθέτει υποηχητικό φίλτρο,αλλά ακόμα και να ήταν εκείνο απόν,θα μπορούσαν να φορτωθούν τιμές ισοδύναμες υποηχητικού φίλτρου στον παραμετρικό ισοσταθμιστή των sub.

Συμπληρώνεται εδώ ότι εάν χρησιμοποιείτο στιβαρότερος και ογκωδέστερος δορυφόρος με ανώτερες ικανότητες στη δεύτερη οκτάβα με συνεπαγόμενο χαμηλότερο κροσάρισμα,θα μπορούσε να συμπληρωθεί με επιπλέον μονάδες sub σε διάταξη stacked όπως η παρακάτω απεικονιζόμενη για καθένα κανάλι ξεχωριστά:
1593332599932.png

Αυτή ακόμα και στην τρέχουσα περίπτωση θα ωφελούσε αφενός μεν λόγω βελτιωμένου μοτίβου στην πολική απόκριση για τον ΄΄πύργο΄΄ sub,αλλά και κατώτερης παραμόρφωσης για δεδομένη στάθμη.

Δοκιμάστηκε αυτή η εκδοχή στη συγκεκριμένη περίπτωση,αλλά οι βελτιώσεις στη συγκεκριμένη χωροταξία και υπό τις προβλεπόμενες συνεχόμενες στάθμες ακρόασης κρίθηκαν μικρές ώστε να φορτωνόταν περισσότερο ο χώρος.

Δοκιμάστηκε επίσης και ανώτερο πλήθος sub εγκατεστημένα σε συμπληρωματικές θέσεις γι ανώτερη εξομάλυνση,μόνο που και σε αυτήν την περίπτωση διαπιστώθηκε ότι τα οφέλη στη συγκεκριμένη χωροταξία δεν ήταν τόσο έντονα ώστε να δικαιολογούσαν την εγκατάσταση επιπλέον μονάδων που θα παρενέβαιναν στη λειτουργικότητα του χώρου.

Θα μπορούσε όμως ν'αναρωτηθεί κάποιος πώς θα γινόταν να ενσωματωθεί ανώτερο πλήθος sub χωρίς επιπλέον bass management κι επεξεργαστή...O συγκεκριμένος προ καταρχάς διαθέτει πρόσθετη έξοδο σήματος όπου θα μπορούσε να ενσωματωθεί συσκευή τύπου miniDSP.

Αλλά και χωρίς miniDSP η επινόηση υπό τους συγκεκριμένους όρους βασιζόταν στην εξής απλή Αρχή: Οι ενσωματωμένοι επεξεργαστές από τα sub παρέχουν χρονική ευθυγράμμιση όχι με πιο γρήγορη απόκριση στα ίδια αλλά πάντα με αναγκαστική καθυστέρηση των δορυφόρων κατά τρόπον ώστε η εκπομπή των τελευταίων να συμπέσει στη θέση ακρόασης και με επίκεντρο τη συχνότητα κρος με την καθυστερούμενη από την επεξεργασία στα sub εκπομπή.

Από τη στιγμή λοιπόν που καθένας δορυφόρος έχει κροσαριστεί ηλεκτρονικώς με το δικό του sub,η απόκριση εκείνου θα παραμένει καθυστερημένη.Γίνεται λοιπόν να συνδεόταν στη δεύτερη προενισχυτική έξοδο πρόσθετο όμοιο μοντέλο sub ανά κανάλι,το οποίο δεν θα χρειαζόταν να συνδεθεί και το ίδιο με τον αντίστοιχο δορυφόρο,αφού ο τελευταίος θα ήταν ήδη κροσαρισμένος χάρη στο δικό του συνδεδεμένο sub.Το πρόσθετο sub γι αυτό το κανάλι - έστω λ.χ. το αριστερό - θα χρειαζόταν απλώς ορισμό στο βαθυπερατό του φίλτρο να ήταν ίδιο με το συνδεδεμένο αριστερό.Ως προς τη χρονική του ευθυγράμμιση θα μπορούσε να τοποθετηθεί σε θέσεις πάνω σε ακτίνα ίση με την απόσταση του ήδη συνδεδεμένου αριστερού από τη θέση ακρόασης.Κατ'αυτόν τον τρόπο θα υπάγονταν και τα δύο σε κοινή χρονική στιγμή ΄΄μηδέν΄΄ με το δορυφόρο σταθερά καθυστερούμενο ως προς εκείνα,από το πρώτο sub μονάχο του.

Ομοίως θα ίσχυε και για το δεξί κανάλι.Τί θα γινόταν όμως εάν κι εφόσον θέλαμε όχι ζεύγος αλλά μονάχα μια πρόσθετη μονάδα sub δεχόμενη και τα δύο κανάλια.Η αρχή σύνδεσης θα ήταν η ίδια χρησιμοποιοποιώντας τη στερεοφωνική είσοδο του τρίτου sub,ενώ για τη χρονική ευθυγράμμιση θα ίσχυε ακριβώς το ίδιο σε περίπτωση όπου καθένα εκ των δύο προηγούμενων sub ισαπείχαν από τη θέση ακρόασης.Εάν όμως δεν ισαπέχουν τα πρωτεύοντα,τότε το μονό δευτερεύον sub θα μπορούσε στο πλαίσιο λειτουργικού συμβιβασμού να τοποθετηθεί πάνω σε ακτίνα με απόσταση από τη θέση ακρόασης στο μέσο όρο μεταξύ των επιμέρους αποστάσεων για καθένα από τα δύο πρωτεύοντα sub... :sneaky:

Η συμπεριφορά του συνόλου στο πεδίο του χρόνου:
Κρουστικές αποκρίσεις (αριστερό κόκκινο δεξί πράσινο)
1593334759707.png


Βηματικές αποκρίσεις :
1593334851957.png


Εξαιρετική ευθυγράμμιση με τους δορυφόρους αφού είναι ισοδύναμες με τις αντίστοιχες από τους δορυφόρους χωρίς sub.Φανερώνουν ότι το σύνολο από ξέχωρες ηχειακές πηγές εκπέμπει ενιαία σα να ήταν εκείνο σκέτος δορυφόρος με υγιή απόκριση από την πρώτη οκτάβα...
 
Last edited:


Σταύρος Λαγκαδιανός

Το αγοράκι με τα σπίρτα
Μηνύματα
2.879
Reaction score
7.233
Η τελευταία έκδοση λογισμικού τους επιτρέπει πλήρες ηλεκτρονικό κροσάρισμα κόβοντας με υψιπερατό φίλτρο το σήμα για τους δορυφόρους κάτω από τη συχνότητα κρος
Η "συνδεσμολογία" προς εκμετάλλευση της λειτουργίας αυτής, μού φαίνεται ασύμβατη με πολυκάναλο, αλλά και με οποιουδήποτε είδους πρόγραμμα για ισοστάθμιση των δορυφόρων, ή κάνω λάθος?

O συγκεκριμένος προ
Ποιος είναι?
 

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
11.752
Reaction score
30.282
τι ελαττωμα ειναι στους ανεμιστηρες 4-5 και μετα ανηφορα με 50% κλιση :biggrin:?
Ό,τι και να ναι από κάποιο σημείο κι έπειτα δεν απασχολεί εφόσον δεν ενοχλεί τις ακροάσεις.Υπόψιν ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει απρόβλεπτη γεωμετρία με σχηματισμούς όπως αψίδες στο κεντρικό τμήμα της οροφής.

Η παράσταση ETC :
1593340636339.png


Οι πρώτες ανακλάσεις από το δάπεδο σε πρώιμο στάδιο είναι κοινές στα επιμέρους κανάλια και αναπόφευκτες.
Παρατηρούμε ελάχιστες άλλες ενεργειακές κορυφές μόλις να ξεπερνάνε το όριο των -20 dB.Με δεδομένο το χρόνο εμφάνισης και σε συνάρτηση προς την ταχύτητα του ήχου υπολογίζονται οι διαδρομές κι ανιχνεύονται υπεύθυνες επιφάνειες οι οποίες δεν ανήκουν στις τοιχωματικές,εφόσον γι αυτό είχε ληφθεί εκ προοιμίου σχετική μέριμνα .Κατά τις ακροάσεις μπορούν να καλύπτονται με προσωρινά τοποθετούμενα και αφαιρούμενα εντός ενός λεπτού απορροφητικά πανελάκια HOFA σε off-white πάντα απόχρωση...
Η "συνδεσμολογία" προς εκμετάλλευση της λειτουργίας αυτής, μού φαίνεται ασύμβατη με πολυκάναλο, αλλά και με οποιουδήποτε είδους πρόγραμμα για ισοστάθμιση των δορυφόρων, ή κάνω λάθος?


Ποιος είναι?
Πρώτον δεν μας ενδιαφέρει εδώ πολυκαναλική αρχιτεκτονική,δεύτερον έχουν εξηγηθεί οι όροι συμβατότητας μ'εκείνη στο νήμα της διόρθωσης,τρίτον Audio-gd με κλιμακωτό εξασθενητή κι επιπλέον ενσωματωμένο ενισχυτή ακουστικών σε...τάξη Α.
 
Last edited:


Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
11.752
Reaction score
30.282
Ρίξε το RT, δεν μου αρέσει
Το έχω κατεβάσει,αλλά όχι σε επίπεδο 300 msec και κάτω ως προς τις μεσαίες οκτάβες.Σημασία βεβαίως δεν έχει τί θ'άρεσε σε άλλους...

Υπόψιν ότι η απόσταση ακρόασης είναι σχετικά μικρή για τις ολικές διαστάσεις χώρου και ότι κατά τη διόρθωση μέσω Συνέλιξης θα προάγεται πάνω και γύρω από το sweet spot η αντίληψη στο άμεσο ηχητικό πεδίο.
 
Last edited:

Μηνύματα
20.112
Reaction score
12.303
Ό,τι και να ναι από κάποιο σημείο κι έπειτα δεν απασχολεί εφόσον δεν ενοχλεί τις ακροάσεις.Υπόψιν ότι ο συγκεκριμένος χώρος έχει απρόβλεπτη γεωμετρία με σχηματισμούς όπως αψίδες στο κεντρικό τμήμα της οροφής.
μπορει να ενοχλει αλλους ομως..... :wink:
 


costas EAR

Δόκτωρ ΔιαXύσιος
Editor
Μηνύματα
33.150
Reaction score
61.896
Περί RT 60:
έχει όμως επιτευχθεί μια κατηφορική κλίση ανάλογη καμπύλης-στόχου καθώς ανέρχονται οι οκτάβες.Και αυτή είναι μια επιθυμητή συνθήκη όταν για διάφορους λόγους δεν θα ήταν εφικτό να κατεβάζαμε το RT σε αφρόντιστους οικιακούς χώρους.
Η κατηφορική κλίση στο RT 60, συνεπάγεται μικρότερη κλίση (ή και ευθεία) στην επιθυμητή απόκριση πλάτους.

Αυτά τα δύο, αλληλοσυμπληρώνονται.

Όταν είναι ευθεία η γραφική αναπαράσταση του RT 60, τότε και μόνον τότε έχουμε επιθυμητή ακέραια την κλίση στην απόκριση πλάτους κατά 1 ντεσιμπέλ ανά οκταβα.

Κάθε διαφοροποίηση στο ένα, θα πρέπει να συμβαδίζει με ανάστροφη διαφοροποίηση στο άλλο. ;)

Μπορώ να βάλω και στοίχημα ότι ακούγεται εξόχως ισορροπημένο αυτό το σετάπ, με τις παραδοχές που έχουν ήδη γίνει.
 

Μηνύματα
2.492
Reaction score
2.186
εγραψες καπου αποσταση ακροασης ;
...για πες..
Κώστα συγκεντρώσου. Αν δεν προσέχεις στην παράδοση, δε θα σε βοηθήσει κανείς στις εξετάσεις.

Το στερεοφωνικό τρίγωνο ορίστηκε ισόπλευρο με διάσταση πλευράς 210 εκατοστόμετρα.
 

gonis

Luger
Μηνύματα
3.079
Reaction score
7.302
Με τέτοιο υπέρ σύστημα που περιλαμβάνει και το ομορφότερο πικαπ στον πλανήτη βάζεις σοβαρή υποψηφιότητα για ACA Member:gamer:
Σου στελνω πμ με λεπτομέρειες για το τελετουργικό που προηγείται της μύησης στο club καθώς και iban για εγγραφή-συνδρομή και λοιπά έξοδα8-)
Ωραιο σύστημα,να το χαίρεσαι και να το εξελίσσεις:drinks:
 

Μηνύματα
114
Reaction score
52
Tα parametric eq του 18s εφαρμόζονται μόνο στην περιοχή λειτουργίας του ???
Για την περιοχή των δορυφόρων παρέχει κάποιο eq η κάποιο ρυθμιζόμενο high shelf filter??
 

Μηνύματα
712
Reaction score
356
παρε ενεργα ....παρε ροτορα.....

Bhutia απο εικονα πως ειναι τα πραγματα......?!
 

daharis666

Crystalator
Μηνύματα
18.329
Reaction score
38.106
Υπάρχει ένα παράλληλο Σύμπαν στο οποίο το μέλος Bhutia δεν προχώρησε ποτέ στην προμήθεια ενεργών ηχείων με τα...ποταπά ενισχυτικά αρθρώματα στο εσωτερικό τους,αλλά συνεχίζει να χρησιμοποιεί μονομπλόκ τελικούς με στιβαρή κατασκευή και χρήσιμο ποσοστό αποδιδόμενης ισχύος σε αμιγή τάξη Α.

Σε αυτό το Σύμπαν ένα βινυλιοσύστημα (Gyrodec-SME309 - Audio Technica ART9) κρατά περίοπτη θέση στην κορυφή του ικριώματος στηριζόμενο σε βάση κατασκευής από τον ίδιο,όπως και διάφορα; αντικραδασμικά παρελκόμενα.Το φωνογραφικό στάδιο και το πικάπ χρησιμοποιούν τροφοδοτικά αρχιτεκτονικής Never Connected.Διαθέτει και DAC ευγενούς προέλευσης αντί κινεζικής...κονσερβοποιίας,ενώ λάμπουν δια της...απουσίας των τα κοινά μαύρα καλώδια.

Η σύνθεση ακολουθεί τέσσαρες βασικές Αρχές :
-Δικαναλική αρχιτεκτονική.
- Καθένας κρίκος της αλυσίδας να έχει διαστάσεις και βάρος που να επιτρέπουν χειρισμό από ένα πάντα άτομο.
- Κανένας κρίκος να μην έχει κοστίσει υπέρμετρα,ώστε ν'αποφεύγεται το παραμικρό ζόρισμα κατά την αναπλήρωση σε ενδεχόμενο απώλειας,σοβαρής βλάβης ή απλώς...αναβάθμισης.
- Το όλον (συμπεριλαμβανομένης και της διευθέτησης στο χώρο ακρόασης) να παρέχει σε κάθε περίπτωση απόδοση ανώτερη σε σχέση με τη σκέτη άθροιση των επιμέρους συστατικών.

View attachment 171299

Επειδή κιόλας το βινυλιοσύστημα θα έπαιζε χωρίς επεμβάσεις σε επίπεδο λογισμικού,ήθελε το setup ν'ακούγεται λαχταριστό και ισορροπημένο ακόμα και υπό την πατροπαράδοτη αδιόρθωτη μορφή του .Επιπλέον σε αυτό το χώρο είναι δεσμευμένος για αισθητικούς λόγους να μην έκανε καμία προσάρτηση ακουστικών πάνελ σε τοιχωματικές επιφάνειες.Ούτε καν σαγρέ υφές πάνω σ'εκείνες...Και παρ'όλα αυτά να πετύχαινε επιδόσεις εφάμιλλες αφιερωμένων χώρων...

Βεβαίως όσες εναλλακτικές πραγματικότητες και να επισκεφτούμε ορισμένες σταθερές ισχύουν ανεξαιρέτως,δεν θα μπορούσαν να λείπουν υποοβαθύφωνες μονάδες σε καμία εξ αυτών ενώ η όλη χωροταξία διέπεται από συγκεκριμένους κανόνες επιβεβαιωμένους σε κάθε στάδιο με ακροάσεις...

Ως περιηγητής σε παράλληλα Σύμπαντα,ο γράφων είχε την ευκαιρία να συλλάβει το αποτύπωμα αυτού του setup ως πολύτιμο Κοσμικό στιγμιότυπο,όντας σε θέση να περιγράψει χρήσιμους όρους στη διαρρύθμισή του....

Πώς λοιπόν θα γινόταν να διαχειριστούμε ηχεία προοριζόμενα για αφρόντιστο χώρο...
εγώ ξέρω τι φταίει....
έπαιζες με κούκλες μικρός...γι αυτό :p :lol:
 

Bhutia

Hidden Guru
Editor
Μηνύματα
11.752
Reaction score
30.282
Με τέτοιο υπέρ σύστημα που περιλαμβάνει και το ομορφότερο πικαπ στον πλανήτη βάζεις σοβαρή υποψηφιότητα για ACA Member:gamer:
Σου στελνω πμ με λεπτομέρειες για το τελετουργικό που προηγείται της μύησης στο club καθώς και iban για εγγραφή-συνδρομή και λοιπά έξοδα8-)
Ωραιο σύστημα,να το χαίρεσαι και να το εξελίσσεις:drinks:
Ευχαριστώ ολόθερμα για την...ιδιάζουσα τιμή που γίνεται στον παράλληλο εαυτό.Ενδεχομένως σ'εκείνο το παράλληλο Σύμπαν να ήταν ήδη μέλος...να είχε και λίγο διαφορετικό χαρακτήρα...αλλά και το ανάλογο club μπορεί να ήταν διαφορετικό...
μπορει να ενοχλει αλλους ομως..... :wink:
Αυτό είναι ένα ενδεχόμενο με το οποίο θα πρέπει να ζήσουμε εμείς και άλλοι...ανεξαιρέτως Συμπάντων.
;)
παρε ενεργα ....παρε ροτορα.....
Bhutia απο εικονα πως ειναι τα πραγματα......?!
Εάν εννοείς στερεοφωνική,σε πληροφορώ ότι πάντα κατά την εγκατάσταση των κύριων ηχείων σε οποιοδήποτε setup η ηχητική σκηνή είναι το πρώτο στοιχείο που εξετάζεται.Προχωρώ σε επόμενο στάδιο μονάχα εφόσον δεν θα υστερεί σε τίποτα ως προς αυτόν τον τομέα.Αλλιώς πίσω στην αρχή όπως στο ΄΄φιδάκι΄΄ με νέες θέσεις εγκατάστασης.
Tα parametric eq του 18s εφαρμόζονται μόνο στην περιοχή λειτουργίας του ???
Για την περιοχή των δορυφόρων παρέχει κάποιο eq η κάποιο ρυθμιζόμενο high shelf filter??
Όχι...Τα φίλτρα ισοστάθμισης σε ζώνη από 80 Hz και κάτω είναι ούτως ή άλλως φορτωμένα στον επεξεργαστή των sub,ούτως ώστε να ισχύουν και κατά τη βινυλιακή αναπαραγωγή.
Όταν παίζει το πικάπ θεωρώ ότι υπάρχει ικανοποιητική ισορροπία στις ανώτερες ζώνες,χάρη στους όρους αρχικής εγκατάστασης.
Για τα δε ψηφιακά αρχεία οι όροι διόρθωσης θα παρουσιαστούν παρακάτω.
εγώ ξέρω τι φταίει....
έπαιζες με κούκλες μικρός...γι αυτό :p :lol:
Ευτυχώς που έπαιζα μικρός και τώρα παίζω με...ζωντανές κούκλες. ;)

Η νέα δέσμη RT διαμορφωμένη από διακριτικές φροντίδες όπως τα απορροφητικά πανελάκια HOFA που είναι γρήγορα αφαιρούμενες και κρατώντας πάντα απείρακτη την τοιχοποιία.
1593526779015.png


Μειώθηκαν λίγο οι απόλυτες τιμές πάνω από τη ζώνη Schroeder διατηρώντας την κατηφορική κλίση.Αυτή η δέσμη περιέλαβε και αρκετές θέσεις μακρινές από το sweet spot και κοντύτερες σε τοιχωματικά όρια ,ώστε ν'ανιχνευόταν η κατανομή των RT σε διάφορα πεδία του χώρου μη σχετιζόμενα με το στερεοφωνικό τρίγωνο.
 
Last edited:

VLASSIS-S

Sιγμοειδής Νέμεσις
Μηνύματα
6.844
Reaction score
9.296
Να ενημερωσω οτι το aca εχει μεταλλαχθει με την εισοδο καποιων νεων μελων.
Ενα παραδειγμα ειναι οτι η αξιολογηση των νεων μελων πραγματοποιειται σε γνωστο στεκι στον Αγιο Ιεροθεο .
 
Last edited:


Staff online

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

Threads
154.993
Μηνύματα
2.364.359
Members
35.170
Νεότερο μέλος
Rodios
Top